Když jsou pacienti podráždění, naštvaní či neklidní a situace přeroste do krize, která může vyústit v násilí či sebepoškození, v mnoha případech postačí i to, že s pacienty mluvíme a tím jim pomůžeme se uklidnit. Tento postup se obvykle nazývá deeskalace. Personál bývá s těmito dovednostmi obeznámen v rámci kurzů prevence a zvládání násilných konfliktů, ale málokdy se tato problematika probere dostatečně důkladně a na pokročilé úrovni. Je tomu tak proto, že dosud nikdo neshromáždil všechny možné dostupné techniky do uceleného smysluplného přehledu.

 

Plakát s výčtem základních i pokročilých deeskalačních technik umístěte do místnosti, kde se často vyskytuje personál oddělení, ideálně na sesterně. Ošetřovatelský tým se rozhodne, kdo z jeho členů umí deeskalaci nejlépe, a tento pracovník bude vybrán jako specialista na danou intervenci.  Ten by pak měl každému členovi týmu obsah plakátu osobně vysvětlit (cca 10–15 minut), nejlépe s využitím příkladů z vlastní praxe, a rozdat všem vytištěný dokument „Vždy být otevřený, přátelský a vstřícný“, aby si jej přečetli. Nakonec vyzve kolegy k tomu, aby se k plakátu v průběhu následujících týdnů vraceli, a nabídne jim, že se na něj/ni v případě, že budou mít jakékoli otázky, mohou kdykoli obrátit.

Download links to:

pdfPrůvodce specialist
pdfPlakat-Tipy pro deeskalaci
pdfModel deeskalace-výklad
pdfJak si udržet vyrovnanost
pdfDeeskalace-úplný popis intervence