Předávání služby je prakticky jediná příležitost, kdy se schází celý ošetřovatelský tým a společně probírá všechny pacienty na oddělení. Setkání plní stěžejní organizační funkci, protože zajišťuje, že nastupující směna sester se dozví, co se událo, jaká jsou hlavní rizika, kteří pacienti byli nově přijati a co se musí udělat během nadcházející směny.

Často se však předávající zaměřují především na výjimečné události a náročné chování pacientů. To znamená takové chování, které se obtížně zvládá nebo které představuje riziko pro jiné pacienty či personál. Tím se může posilovat negativní vnímání pacientů.

Abychom tuto přirozenou tendenci vyvážili, navrhujeme, aby se o každém pacientovi během předání služby řeklo také něco pozitivního, a mluví-li se o jeho náročném chování, aby se vždy nabídlo i psychologické vysvětlení. Tak se podpoří pozitivní pohled na pacienty a sníží se pravděpodobnost konfliktů.

Sestry by měly při předávce u každého pacienta uvést něco pozitivního o jeho chování během služby nebo se zaměřit na nějakou jeho pozitivní vlastnost. Když to není možné, měly by uvést něco pozitivního o tom, jak během uplynulé směny samy pacienta podpořily nebo povzbudily (pozitivní ocenění). Pokud referují o náročném nebo problematickém chování pacienta, měly by nabídnout jeho možné psychologické vysvětlení. Pro účely těchto psychologických interpretací nabízíme dokument „Jak porozumět chování pacientů“.

Download links to:

pdfPozitiva a ocenění -úplný popis intervence

pdfJak porozumět chování pacientů