Často se říká, že základem psychiatrického ošetřovatelství je vytváření dobrých terapeutických vztahů s pacienty. Všichni víme, že je na tom něco pravdy a že je to velice důležité. Nicméně uvádět to do praxe s pacienty na akutním oddělení je obtížné. Do cesty se nám staví systém směn na oddělení, fluktuace pacientů, časté příjmy a propouštění, množství rutinní práce, vyplňování formulářů, telefonáty, vizity atd. Když už si uděláme na rozhovor s pacienty čas, bývá užitečné dozvědět se o jejich životě a zájmech – to nám dává možnost rozmlouvat s nimi o tématech, o kterých si rádi povídají. Navíc, když už se něco dozvíme o zájmech pacienta, tuto informaci je možné sdílet s celým týmem. Všichni ji pak můžou využít k navázání kontaktu s pacientem.

Totéž ovšem může fungovat i obráceně. Pokud pacientům poskytneme trochu více informací o nás, členech personálu, mohou i oni objevit společné oblasti zájmu a konverzační témata. Takto se vzájemně poznat a dozvědět se jeden o druhém napomáhá rychlejšímu utváření vzájemných vztahů. A tyto vztahy nám pak mohou pomoci pacienty usměrňovat, zlepšovat jejich schopnost zvládat stres, korigovat jejich náročnější chování a umožnit jim, aby se cítili jistěji a pohodlněji.

Každý člen personálu o sobě poskytne informace nekontroverzní povahy, které sám považuje za přínosné sdělit pacientům. Mohou to být například následující typy údajů: odborná kvalifikace, počet let praxe v psychiatrii; nemocnice/místa, kde dříve pracovali; zaměstnání, která vykonávali dříve; koníčky, zájmy, oblíbený televizní program s vysvětlením proč; oblíbený film s vysvětlením proč; oblíbená kniha s vysvětlením proč; preferovaný hudební žánr; jakou špatnou radu kdy v životě uposlechli; jakou špatnou radu někomu dali; jaké je jejich životní motto. [Další návrhy jsou vítány]. Informace o každém členovi týmu jsou poté sepsány na jeden laminovaný list. Sada těchto informačních listů je pak dostupná pacientům ve speciální složce.

Pokud je k tomu pacient svolný, pracovník, který jej přijímá, mu – a případně i osobě, která jej doprovází – položí několik otázek, které pomohou vytvořit jeho profil jako člověka. Jedná se o klíčové informace o jeho životě, co se mu líbí a nelíbí, jaké má oblíbené věci, citáty, jaké má názory atd. (Návštěvy pacienta mohou do tohoto profilu také přispět.) Tento profil pak slouží zaměstnancům, aby se lépe seznámili se svými pacienty a měli po ruce vhodná konverzační témata. Může také obsahovat obrázek podle výběru pacienta.

Informace o pacientovi jsou přidány do stejné složky jako medailonky členů personálu s názvem „Poznávejte jeden druhého“. Po propuštění si pacient může svůj list vzít s sebou domů nebo ho nechat zlikvidovat.

 

pdfPoznávejte jeden druhého - úplný popis intervence

pdfFormulář pacient

pdfFormulář personál

pdfPříklady profilu

pdfObal složky