Když je člověk v akutním stavu, může být velmi obtížné ho zvládnout. Úkolem ošetřovatele je zajistit, aby zmatení, halucinující, hyperaktivní, rozrušení a někdy i zoufalí lidé měli dostatek spánku, ráno vstávali, myli se a pečovali o sebe, nosili vhodné oblečení, dostatečně jedli, pili atd. Dále by se měl snažit s pacienty navázat vztah, podporovat sociální kontakt mezi pacienty a zapojovat je do organizovaných činností. Současně sestry musejí zajistit, aby pacienti užívali předepsané léky, neopouštěli oddělení bez dovolení, navštěvovali různé specialisty, např. psychiatra, musejí odvracet nebo urovnávat hádky mezi pacienty a předcházet sebepoškozování. Často se tak děje v kontextu formálního zadržování pacienta v nemocnici v rámci nedobrovolné hospitalizace, kdy pacienti nechápou, že jsou nemocní a nechtějí na oddělení být.

Tato intervence nabízí několik způsobů, jak podobným konfrontacím předcházet. K nastolení atmosféry lepší spolupráce mezi personálem a pacienty na oddělení můžeme využít následující nástroje:

=
  1. Plakát nazvaný „Zpráva pro dnešní den“, který je vyvěšen na sesterně a pravidelně, nejlépe denně, se obměňuje. Pracovníci si tak mohou každý den přečíst jiný tip na to, jak lépe komunikovat s pacienty.
  2. Tematické kartičky se speciálními radami a tipy v zajímavém formátu – pro doplnění plakátu.

Download links to:

pdfLeták_Nech toho
pdfLeták_Jak říkat NE
pdfZpráva_pro_dnešní_den