Některé obtížné a náročné projevy chování pacientů jsou částečně způsobeny nejasnostmi ohledně očekávání, jak se mají chovat, nebo nesouladem mezi pracovníky oddělení v tom, jaká tato očekávání vlastně jsou. Tato nejednoznačnost nebo nejasnost je zvláště problematická u pacientů, kteří:

  • Nejsou schopni jasně myslet
  • Jsou rozptylováni či zahlceni psychotickým myšlením
  • Nejsou schopni se soustředit
  • Mají potíže s interpretací slovní a neverbální komunikace druhých
  • Procházejí extrémními emočními stavy a náladami, které ovlivňují jejich vnímání a chápání toho, co se kolem nich děje
  • Mají zkreslený pohled na své okolí, zejména na lidi v pozici autority, často díky minulým zkušenostem a výchově

Tato očekávání fungují obousměrně a stejně jako personál má očekávání od pacientů, také pacienti mají očekávání od personálu. Vyjasnění očekávání umožňuje členům personálu být konzistentní, a pacientům zase rozumět jejich povinnostem i povinnostem personálu. Komunikace mezi oběma stranami se tak usnadní a přehlednost v sociálním prostředí pomůže pacientům jasněji uvažovat a zažívat méně podráždění a frustrace. Snížení stresu a úzkosti pomáhá ke zmírnění příznaků a podporuje zotavení pacientů.

Pacienti mohou považovat slovo „pravidla“ za infantilizující a nežádoucí, je proto mnohem lepší mluvit o očekáváních, pokynech či standardech.

Krok 1. Na schůzce se zaměstnanci prodiskutujte níže uvedený vzorový seznam vzájemných očekávání. Společně jako tým rozhodněte, co by se mělo zahrnout a co by se mělo upravit a jak. V tomto bodě by zaměstnanci měli společně zvážit, zda nejsou některá pravidla triviální nebo zbytečná – například omezení doby, po kterou jsou k dispozici horké nápoje, na kolik šálků mají pacienti nárok atd. Ptejte se navzájem, „kdo jsme, abychom něco zakazovali?“

Krok 2. Uspořádejte setkání personálu s pacienty, rozdejte jim seznam vašich návrhů a dohodněte se s přítomnými pacienty, co by mělo být zahrnuto v závazcích personálu a pacientů, a také na tom, co z toho je nejdůležitější. Měli byste pacientům umět vysvětlit skutečné důvody těchto očekávání. Řekněte jim, které ze standardů vyžaduje vedení nemocnice, a buďte připraveni vysvětlit jim i to, jak se proti těmto požadavkům odvolat nebo požádat o jejich změnu. Na závěr schůzky si odsouhlaste finální seznam a obsah a vyberte formát návrhu, který se má vytisknout. Můžete využít nebo upravit některý ze vzorů, které nabízíme na webových stránkách Safewards.

Krok 3. Sepište seznam vzájemných očekávání, na kterém jste se dohodli. Můžete si navrhnout zcela nový formát (doporučujeme použít PowerPoint), nebo můžete smazat obsah některého z našich příkladů a nahradit jej vzájemnými očekáváními, která jste si odsouhlasili s pracovníky a pacienty na vašem oddělení.

Krok 4. Dokument, který si tak sami vytvoříte, si vytiskněte, zalaminujte jako plakát a vyvěste ho na dobře viditelném místě na oddělení, kde si jej budou moci přečíst pacienti i zaměstnanci. Některá oddělení mohou potřebovat více než jednu kopii. Menší kopie lze zavěsit do ložnic pro pacienty nebo zahrnout do uvítacích materiálů.

Krok 5. Využívejte tento plakát už během přijímacího procesu, projděte jej s novými pacienty, možná i několikrát během prvního týdne. Ujistěte se, že obsahu porozuměli.

Krok 6. Odkazujte na tato očekávání, když žádáte pacienty, aby upustili od určitého chování, nebo když je žádáte, aby něco udělali.

Krok 7. Povzbuzujte pacienty, aby se na tato očekávání odvolali v situacích, kdy je zaměstnanci neplní nebo je porušují.

Počítejte i s tím, že si budete muset najít tiskárnu, která vám plakát vytiskne, a dohodnout se s vedením organizace, aby vám uhradila náklady. Buď může tisk objednat sama, nebo vám jej proplatit, pokud vše zajistíte vy. To vše je dobré vyřešit ještě předtím, než se pustíte do realizace. Jakékoli zpoždění v pozdější fázi může nadšení pro toto opatření oslabit.

Download links to:

pdfVyjasněná očekávání - úplný popis intervence
pdfPříklad_1
pdfPříklad_2
pdfPříklad_3
zipTemplates