Beroligende metoder

Nogle gange kan vi se, at noget i patientens adfærd ændrer sig. Det kan være deres ansigtsudtryk, tonefald, et vrissent svar på en normal kontakt, rastløshed, åndedrætsrytme, kropssprog, øjenkontakt (eller mangel på samme), bevægelse rundt på afdelingen eller andre tegn. PN-medicinering er en effektiv strategi, men måske vælger det for hurtigt og for nemt som svaret på alt.

Hensigten med denne safewards intervention er at bruge patientens egne mestringsstrategier til at hjælpe patienten med at falde ned.

 

Se videoklip her (på engelsk)youtube 40x40

Calm Down-kassen er en kasse fyldt med udstyr, der kan benyttes af patienter, der er urolige, eller som har brug for at blive afledt.

Når en patient virker til at være anspændt og/eller urolig og/eller udviser andre velkendte tegn, der indikerer, at de kan blive vrede eller aggressive, så kan kassen til deeskalering tilbydes, før eller samtidig med PN-medicinering overvejes.

Ved hjælp af en logbog kan man lave optegnelser over, hvem der har hvad, og hvornår genstanden er blevet returneret. Forklar patienter, der bruger disse genstande, at de tilhører afdelingen og kun er til lån.

Alle patienter skal vejledes hensigtsmæssigt, når de bruger ting fra kassen. Nogle af aktiviteterne kan bruges med personalet.

Calm Down-kassen kan opbevares i et aflåst kontor, skab eller på personalestuen. Efter brug kan tæpper og puder vaskes på afdelingen eller blive sendt til vask, alt efter hvordan det er organiseret lokalt.

Du bør downloade og læse den fulde interventionsbeskrivelse, før implementeringen af denne intervention påbegyndes.

Download links til:

Fuld interventionsbeskrivelse af “Beroligende metoder” (Full intervention description of Calm Down Methods)

Udstyr til Calm Down-kassen (List of equipment sources used during the Safewards RCT)

Har du spørgsmål? Har du lyst til at dele dine erfaringer med at bruge denne intervention? Har du ideer eller anbefalinger til, hvordan det kan gøres bedre? For at få adgang til tidligere feedback eller for at dele din faglige viden, så følg venligst linket her:  Klik her (clickhere).