Patienter kan reagere med angst eller vrede efter en negativ episode på afdelingen. Episoder som f.eks. vold, indlæggelse af forstyrrende patienter eller akut beroligende medicinering med tvang kan alle have en indvirkning på hele afsnittet. Natten kan være særligt skræmmende for patienter, især hvis de er uvante med miljøet, hvor de måske skal dele en sengestue med andre mennesker, som de ikke kender, og sygdom kan gøre dem særligt sårbare over for yderligere stress. Patienter kan vågne til lyden af råben midt om natten, og de kan ligge vågne, mens de tænker over, hvad der mon sker.

Disse reaktioner forklarer til dels, hvorfor én hændelse kan udløse en anden, og hvorfor der er større risiko for, at der opstår en ny hændelse, hvis der allerede har været en hændelse på afsnittet. Denne intervention har til formål at reducere risikoen for ”afsmitning” patienterne imellem ved at dæmpe den utryghed, der opstår under sådanne omstændigheder.

 

Se videoklip her (på engelsk) youtube 40x40

Efter en hændelse på afsnittet, der potentielt kan virke angstprovokerende, bør personalet tage en samtale med alle patienter, enten alene eller i små grupper. Patienterne skal spørges til, hvordan de har oplevet det, der er sket, hvilken virkning det har haft på dem, og de skal have en forklaring på, hvad der er sket. Hvis ikke alle patienter har oplevet eller hørt om hændelsen, så bør personalet kun tale med dem, der har. Personalet bør i de efterfølgende timer gøre en ekstra indsats for at være mere synlige på afsnittet og snakke med patienterne på en varm og omsorgsfuld måde. Målet med personalets tilstedeværelse, forklaring og støtte er at få alle patienter til at føle sig trygge og sikre.

Du skal downloade og læse hele beskrivelsen, før du begynder at implementere denne intervention.

Download links til:

Fuld beskrivelse af ”Genskab tryghed” (Full intervention describtion of Reassurence)

Har du spørgsmål? Har du lyst til at dele dine erfaringer med at bruge denne intervention? Har du ideer eller anbefalinger til, hvordan det kan gøres bedre? For at få adgang til tidligere feedback eller for at dele din faglige viden, så følg venligst linket her: Klik her (click here)