Dokumentation

Udløbet

Dokumentationen bag Safewards-modellen

Denne model er opstået ud fra vores egen forskning og fra mange andres forskningsresultater fra hele verden. Vi har i mange år forsket i, hvordan man kan reducere mængden af konflikter og kontrollerende handlinger. Vi startede med studier af patienter, der absenterede,regelbrud, officielle hændelsesrapporter, tvangsfiksering, holdninger til kontrollerende handlinger, tvangstilbageholdelsesprocessen og sygeplejernes holdninger til patienter med personlighedsforstyrrelser. Vi gik videre til at udføre nogle af de største studier nogensinde af psykiatriske modtageafdelinger, hvor vi sammenlignede 136 afdelinger i City-128-studiet, undersøgte forandringerne over en fireårig periode indenfor et hospitalsområde (trust) i Tompkins Acute Ward-studiet og testede en intervention i City Nurses-studiet. Siden da har vi indsamlet oplysninger om 522 patienter i CONSEQ-studiet og forsket i patienter, der udsættes for en stor grad af kontrollerende handlingeri HICON-studiet.

Hen ad vejen har vi udarbejdet spørgeskemaer og tjeklister, der nu anvendes internationalt og er blevet oversat til mange forskellige sprog. Men Safewards-modellen har også inddraget forskning udført af mange andre på internationalt plan over en lang årrække. Vi har gennemlæst over tusind tidligere studier foretaget af andre om emner som aggression, absentering, misbrug, selvskade, selvmord, medicinnægtelse, PN-medicinering, specielobservation, akut beroligende medicinering (IM eller oral), skærmning ogtvangsfiksering. Disse indeholdte værdifulde observationer, der satte os i stand til at skabe en meget stærkere model og designe en meget stærkere intervention, som folk kan anvende.

En redegørelse med alle referencer omdokumentationen bag Safewards-modellenkan findes her (the evidencebehind the Safewards model canbefoundhere).

Safewards kluster randomiseret og kontrolleret forsøg

Ved brug af Safewards-modellen kom vi frem til ca. 300 interventionsideer, der kunne hjælpe afdelingspersonalet med at nedsætte niveauet af konflikter og kontrollerende handlingerog dermed gøre deres afdeling til et mere sikkert sted. Vi vurderede og konsoliderede dem, konsulterede psykiatribrugere, plejepersonale og professionelle eksperter, inden vi nåede frem til en liste med 16 potentielle interventioner, vi ville teste i et forskningsforsøg. Dernæst brugte vi disse 16 i et pilotforsøg på 4 afsnit på ét hospital. Erfaringerne fra dette forsøg gjorde, at vi undlod 6 af interventionerne og foretog forbedringer i de resterende 10. Disse 10 blev herefter testet i et kluster randomiseret og kontrolleret enkeltblindforsøg på 31 afsnit på 15 forskellige hospitaler. En kontrolintervention blev gennemført på 15 afsnit, og de 10 forsøgsinterventioner på de andre. Safewards-interventionerne medførte en reduktion på 15% i mængden af konflikter og en reduktionpå 24% i mængden, af kontrollerende handlinger. Der vil blive lagt et link ind til den fulde rapport her, når den bliver tilgængelig.

Argumenter for Safewards på dit afsnit, din afdeling ellerdit hospital/region

Vi stiller nogle powerpoint-arktil rådighed, som vi har anvendt ved præsentationer verden over. Du kan frit anvende eller tilpasse dem, når du fremlægger modellen for dit eget område. Resultaterne afSafewards-forsøget (Results of the Safewards Trial) Alternativt kan du finde en video medprofessor Len Bowers, der fremlægger resultaterne på Orygen i Melbourne, Australien. Videoen kan frit vises.

Se den på (Watch on)youtube 40x40