Planlægning og implementering

Udløbet

Hvis du ønsker at implementere Safewards-interventionerne på dit afsnit eller hospital,hvad skal du så gøre? Hvad skal du først tænke på?

Selvfølgelig er alle steder forskellige, så vi kan ikke give dig en nøjagtig liste over ting, du skal gøre, men du skal sørge for at have dækket alle nedenstående punkter. For størstepartens vedkommende vil vi også anbefale, at du gør dem i den nævnte rækkefølge.

1. Investér i tidlig planlægning

Sæt dig ind i Safewards-interventionerne. Download den samlede dokumentationog læs den omhyggeligt igennem. Gennemse alle videoerne. Sørg for, at du har fuld klarhed over, hvad der kræves. Kast dig ikke hovedkulds og entusiastisk ud i det uden at sætte dig ind i, hvad du giver dig i kast med.

2. Snak med dine kolleger

Foreslå overfor dine kolleger og ledere, at du implementerer Safewards. Du kan finde nogle nyttige PowerPoint-ark her (klik på genvejen). Forsøg at få så mange personer som muligt til at bakke op om projektet. Hvis du behøver tilladelse fra andre, skal du sørge for at indhente den nu. Selv hvis du ikke behøver tilladelse, er det en god idé at konsultere alle, der kan have en interesse i sagen, herunder alle jobgrupper og professioner, der arbejder på den eller de berørte afsnit.

3. Rejs de nødvendige økonomiske midler

Safewards er ikke dyrt at implementere, men der kræves lidtøkonomisk råderum til indkøb af udstyr og trykning. Det er faktisk ikke muligt at gennemføre helt uden omkostninger, så du har brug for at få bevilget midler til implementering. Vi anslår, at omkostningerne vil beløbe sig til ca. 6.200 kr. pr. afdeling.

4a. Start den mere konkrete planlægning

Sæt en cirkadato for, hvornår du vil starte implementeringen af Safewards. Vi anbefaler, at tidspunktet ligger mindst tre måneder ude i fremtiden. Afsnitslederen/-ne og deres personale har behov for at beslutte, hvordan de vil implementere de enkelte interventioner på deres afsnit, og for at kunne gøre dette har de brug for at gennemlæse interventionsvejledningerne og gennemse videouddannelsespakkerne. Hospitalet/afsnittet skal ligeledes beslutte nøjagtigt, hvilketudstyr der skal være i kassen med beroligende effekter, hvor de vil hænge plakaterne med klare gensidige forventninger osv. Gennemgå hver af de 10interventioner med et praktisk blik sammen med kollegerne,og gennemtænk, hvad der skal besluttes på forhånd. Beslut, hvordan du vil få materialet trykt og hvor. Beslut, hvordan du vil laminere de personaleoplysninger, der skal i ”Kendhinanden”-mappen. Hvis du beslutter at have en afsnitstovholder for hver intervention, skal du aftale med kollegerne, hvem der skal være tovholder for hvilken intervention.

4b. Skaf det udstyr, du skal bruge

Bestil det nødvendige udstyr så tidligt som muligt. Det meste vil skulle anskaffes på forhånd, f.eks. indholdet tilkassen med beroligende effekter, mappen med ”Kendhinanden”-oplysninger osv.

4c. Vælg din foretrukne evalueringsmetode

Der er ikke krav om en gennemgang eller evaluering af dine Safewards-interventioner. Vi ved, at de virker, ud fra resultaterne i Safewards-forsøget. Safewards-forsøget anvendte de samme videnskabelige metoder, der har påvist effektiviteten af psykofarmaka, antibiotika, rutinemæssige kirurgiske teknikker etc. Vi indsamler f.eks. heller ikke nye evalueringer og gennemgår data, hver gang vi anvender Clozapin.

Hvis du beslutter at gennemføre en lokal evaluering, kan du finde de forskellige strategier her (klik på genvejen). Afhængigt af, hvilken strategi du vælger, kan der være lokale etiske godkendelsesprocedurer, og det kan være nødvendigt, at du gør dig nogle overvejelser om dataindtastning, hvem der skal analysere disse data, og hvem der skal skrive en evt. rapport. Visse dele af dette arbejde kan muligvis udføres af os mod betaling, og hvis du ønsker at gøre brug af denne mulighed, bedes dukontakte os (klik på genvejen)så snart som muligt. Hvis du går i gang med Safewards-implementeringen uden at fastlægge en evalueringsstrategi, kan visse evalueringsmetoder muligvis ikke benyttes. Hvis du beslutter at udføre en lokal, uafhængig evaluering, ser vi meget gerne, at du offentliggør resultaterne, uanset hvad de er.

5. Gennemgå dine datoer

Når du kan svare ja til alle spørgsmål på denne liste (klik på genvejen), kan du fastsætte en ny startdato, som kan ligge indenfor de næste få uger. På dette tidspunkt bør du lægge en tidsplan for, hvilke interventioner der starter hvornår. Du kan f.eks. starte en ny intervention hver uge, eller du kan starte dem i grupper på to eller tre. Vi anbefaler, at du ikke forsøger at starte dem alle med det samme. Sørg for, at det/de berørte afsnit, alt personalet på afsnittet og især tovholderne ved, hvad der starter hvornår. Det kan være en god idé at hænge denne tidsplan op på det/de berørte afsnit.

6a. Implementér interventionerne ifølge din tidstabel

Du vil måske ønske at have regelmæssige statusmøder, hvor afsnitspersonalet eller afsnitsledelsen kan aflægge rapport om deres fremskridt eller identificere evt. forsinkelser eller forhindringer, der kan afhjælpesmed hjælp fra andre.

6b. Tilmeld dig Facebook-gruppen

Efterhånden som implementeringen skrider fremad, bør du sørge for, at plejepersonalet får kontakt med andre gennemSafewards-gruppen på Facebook – søg på ”Safewards” eller følg dette facebook

6c. Implementér din evalueringsstrategi

Bemærk, at til visse metoder bør du starte indsamlingen af evalueringsdata, inden du implementerer Safewards-interventionerne.

Vi ønsker dig held og lykke med din Safewards-projektledelse. Hvis du ønsker at se andres erfaringer, findes der en tråd på diskussionsforummet netop om implementering (klik på genvejen).