Tak

Taksigelse

Vi vil gerne takke Professor Len Bowers og hans forskerteam for det store arbejde de har lagt i at udvikle og afprøve Safewards modellen. Personale på psykiatriske afdelinger i Danmark har været begejstrede for modellen og vi er derfor glade for at Len Bowers gav tilladelse til at oversætte modellen til dansk.

I oversættelsesarbejdet har vi tilstræbt at være tro mod den engelske kontekst og der vil være vendinger der stadig opleves engelske, og dette er meningen.

Det er dog muligt at tilpasse interventionerne til egen praksis. Safewards modellen skal således ses som en inspiration man kan følge helt eller delvist.

Oversættelsen er initieret af Lene Berring, Jesper Bak og Jakob Hvidhjelm, med økonomisk støtte fra Region Sjællands Psykiatri og Psykiatrisk Center Sct. Hans, der skabte mulighed for første professionelle oversættelse af materialet. Materialet blev herefter gennemgået for forståelse af LB, JB og JH hvorefter repræsentanter fra psykiatriske afdelinger i hele Danmark bidrog med en grundig gennemskrivning af alle dokumenter. Materialet er i alt gennemskrevet tre gange. Oversættelsen blev gennemført i sommermånederne 2015 og vi forventer en mindre revision af materialet inden for de kommende år. Revisionen er gennemført i efteråret 2017 og har medført sprogmæssigekorrektioner efter klinikkens anbefalinger.

Det Danske oversættelses team bestod således af:

 • Anne-Mette Nørregaard, Konsulent, Fysioterapeut SD, Planlægning, psykiatrien i Region Syddanmark
 • Christian Delcomyn Steffensen, Kvalitets- og udviklingskonsulent, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens Psykiatri
 • Dorte Graulund Olsen. Specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske. Psykiatrien Syd. Psykiatrien Region Sjælland.
 • Dorte Barslund Liboriussen, Kvalitets- og udviklingsleder, AUH Risskov, Afdeling Q, Region Midtjylland
 • Esben Sandvik Tønder, Projektleder, Kompetence Center for Rehabilitering og Recovery, Psykiatrisk Center Ballerup, Region Hovedstadens Psykiatri
 • Isabelle Savannah Bruun, Projektkoordinator, Psykiatrien Vest, Region Sjælland
 • Jacob Hvidhjelm, Postdoc, Ph.d. Enheden for Klinisk Psykiatrisk Sundheds- og Sygeplejeforskning, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens Psykiatri
 • Jesper Bak,Forskningsleder, Ph.d. Enheden for Klinisk Psykiatrisk Sundheds- og Sygeplejeforskning, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens Psykiatri
 • Lena Lind Rasmussen, Souschef, Psykiatrien Vest, V1, Region Sjælland
 • Lene Lauge Berring, Udviklings-og forskningssygeplejerske, Ph.d. studerende, Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
 • Malene Sørensen, Sygeplejerske, Psykiatrisk Center Ballerup, Region Hovedstadens Psykiatri
 • Nethe Plenge, arbejdskonsulent, HR/arbejdsmiljøteam, Region Hovedstadens Psykiatri
 • Nicola Rossau, ergoterapeut, Psykiatrien Syd, Psykiatrien Region Sjælland
 • Ole Bramsen, Pædagog U-seng BUC Risskov
 • Sabina Renee Beldring. Specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske. Psykiatrien Syd. Psykiatrien Region Sjælland.
 • Stella Maria Bonde, Udviklingssygeplejerske, Psykiatrien Vest, V1, Region Sjælland
 • Trine Balle Larsen, Sygeplejerske, AUH. Risskov, M3, Psykiatrien i Region Midtjylland
 • Ulla Harvig, Projektleder, HR udvikling, Psykiatrien i Region Syddanmark

psykiatri

region