Positiiviset sanat

Päättynyt

Vuoronvaihtotilanteet ja raportit ovat käytännössä ainoa paikka, jossa hoitava tiimi kokoontuu ja keskustelee jokaisesta osastolla olevasta potilaasta. Heillä on erittäin tärkeä tehtävä varmistaa, että seuraavaan työvuoroon tulevat hoitajat tietävät, mitä edellisessä työvuorossa on tapahtunut, mitkä ovat pääasialliset riskit, keitä uusia potilaita on otettu osastolle, ja mitä seuraavassa työvuorossa on tarkoitus tehdä.

Raportoidessaan työvuoron tapahtumista, henkilökunta usein kohdistaa huomion potilaiden poikkeavaan käyttäytymiseen. Tämä tarkoittaa potilaiden vaikeaa käyttäytymistä, tai käyttäytymistä, joka aiheuttaa riskejä potilaalle itselle tai muille. Tällaisina raportit saattavat tukea suhtautumista potilaiden käyttäytymiseen negatiivisesti.

Ehdotamme, että raportoinnin yhteydessä todetaan jotain positiivista jokaisesta potilaasta ja kun kuvataan potilaan vaikeaa käyttäytymistä, sille tarjotaan myös mahdollisia psykologisia selityksiä. Tämä toimintatapa edesauttaa potilaiden arvostusta ja vähentää tulevien konfliktien todennäköisyyttä.

Can also watch on youtube 40x40

Raportoitaessa henkilökunnan tulisi sanoa jotain positiivista siitä, mitä kukin potilas on tehnyt työvuoron aikana, tai huomioida jokin heidän positiivinen ominaisuutensa, joka heissä on – tai jos tämä ei ole mahdollista, jotain positiivista tavasta, jolla henkilökunta on tukenut potilasta (positiivinen arvostus). Lisäksi, jos jotain vaikeaa tai häiritsevää käyttäytymistä raportoidaan, tulee potilaan käyttäytymiselle tarjota mahdollinen psykologinen ymmärrys. Dokumentti ”Potilaan käyttäytymisen ymmärtämisestä” auttaa näiden psykologisten selitysten rakentamisessa.

Sinun on hyvä lukea koko kuvaus interventiosta ennen käyttöönottoa.

Linkit liitteisiin:

pdf Kuvaus positiiviset sanat interventiosta
pdf Potilaan tilanteen ymmärtäminen

Heräsikö kysymyksiä? Haluaisitko jakaa kokemuksia tämän intervention käytöstä? Olisiko uusia ideoita tai parannusehdotuksia? Liity mukaan keskusteluun Facebookin Safewards –ryhmässä.