Avun antaminen

Päättynyt

Osastoa ei saisi jättää huomiotta sosiaalisena yhteisönä, koska osasto on voimavara potilaiden auttamisessa, käyttäytymisen muokkaamisessa sekä valmistautumisessa kotiutukseen. Potilaat arvostavat toisiltaan saamaansa apua ja tukea. Avun antaminen silloinkin, kun potilailla ei välttämättä ole keskinäistä kunnioitusta, tarjoaa sen antajalle sosiaalista arvostusta, mahdollisuutta tehdä merkittävä ele sekä mahdollisuutta itsetunnon kohentumiselle. Noin puolet väkivallasta johtuu potilaan käyttäytymisestä ja/tai potilaiden keskinäisestä kanssakäymisestä. Jos potilaita tuetaan arvostamaan toisiaan, hallitsemaan toisten toiminnasta aiheutuvia tunteita, sitoutumaan yhteisiin odotuksiin, saadaan myös konfliktit vähenemään osastolla.

Can also watch on youtube 40x40

Vapaaehtoinen yhteisökokous, johon osallistuu kaikki potilaat ja vuorossa olevat hoitajat tulisi järjestää mieluiten heti aamulla ja päivittäin (vähintään kolme kertaa viikossa). Mitä enemmän on kertoja, sitä lyhempiä ovat kokoukset. Tapaamisen tarkoitus on asialistan avulla miettiä, kuinka kukin voisi osaltaan auttaa muita päivän mittaan. Kun kaikki kohdat ovat käyty läpi, voidaan tapaaminen päättää. Puheenjohtajan ei tarvitse olla henkilökunnan jäsen. Asialistan neljä kohtaa voidaan sisällyttää myös muihin osaston potilaiden tai henkilökunnan palavereihin.

Sinun on hyvä lukea koko kuvaus interventiosta ennen käyttöönottoa.

Linkit liitteisiin:

pdf Kuvaus Avun antaminen -interventiosta
pdf Tietoa potilaille yhteisökokouksista
pdf Avun antaminen esimerkkiposterit

Heräsikö kysymyksiä? Haluaisitko jakaa kokemuksia tämän intervention käytöstä? Olisiko uusia ideoita tai parannusehdotuksia? Liity mukaan keskusteluun Facebookin Safewards –ryhmässä.