Puheella rauhoittaminen

Päättynyt

Silloin kun potilaat agitoituvat, ovat vihaisia tai poissa tolaltaan ja näyttää ilmeiseltä, että tilanne kriisiytyy joko väkivaltaiseen käyttäytymiseen tai potilaan itsensä vahingoittamiseen, on usein mahdollista rauhoittaa potilas puheella. Tätä prosessia kutsutaan usein de-eskalaatioksi. Monet henkilökunnasta ovat saaneet tietoa näistä keinoista erilaisilla väkivallan ehkäisy- ja hallintakursseilla. Kuitenkaan tietoa ei aina ole saatavilla kattavasti ja perusteellisesti. Aiemmin erilaisia tekniikoita ei ole kerätty yhteen ja muodostettu niistä kattavaa kokonaisuutta.

Juliste, jossa tiivistetysti esitetään de-eskalaatiotekniikat, laitetaan esille hoitajien kansliaan intervention ajaksi. Osastolla mietitään kenellä henkilökunnasta on jo parhaat valmiudet puheella rauhoittamiseen. Tämä hoitaja valitaan puheella rauhoittamisen mestariksi. Mestarihoitaja käy läpi julisteen henkilökohtaisesti osaston jokaisen hoitajan kanssa noin 10 – 15 minuutissa hyödyntäen omia kokemuksiaan asioiden selventämiseksi. Lisäksi mestarihoitaja antaa jokaiselle työryhmän jäsenelle luettavaksi monisteen ”Avoimuuden, ystävällisyyden ja positiivisuuden säilyttäminen”. Mestarihoitaja muistuttaa työryhmän jäseniä lukemaan julistetta uudelleen aina tarvittaessa ja kysymään jos jokin asia intervention toteuttamisessa mietityttää.

 

Can also watch on youtube 40x40

Sinun on hyvä lukea koko kuvaus interventiosta ennen käyttöönottoa.

Linkit liitteisiin:

pdf Kuvaus puhumalla rauhoittaminen interventiosta
pdf Puheella rauhoittamisen posteri
doc Avoimuuden ystävällisyyden ja positiivisuuden ylläpitäminen
pdf Puheella rauhoittaminen - teoriatietoa de-eskalaatiosta
pdf Mestarihoitajan opas posterin käyttöön

Heräsikö kysymyksiä? Haluaisitko jakaa kokemuksia tämän intervention käytöstä? Olisiko uusia ideoita tai parannusehdotuksia? Liity mukaan keskusteluun Facebookin Safewards –ryhmässä.