Tullaan tutuiksi

Päättynyt

Usein sanotaan että psykiatrisen hoitotyön perustana on hyvä terapeuttinen suhde potilaan kanssa. Tämän me kaikki tiedämme ja se on hyvin tärkeää. Sen siirtäminen käytäntöön akuuttiosastojen potilaiden kanssa on kuitenkin vaikeaa. Tätä vaikeuttaa vuorotyö, potilasvaihtuvuus, sisään- ja uloskirjaukset, pakolliset työtehtävät, kaavakkeiden täyttäminen, puhelut, raportit jne. Keskustellessamme potilaiden kanssa, auttaa potilaiden taustojen ja mielenkiinnon kohteiden tunteminen löytämään sellaisia keskustelunaiheita, joista potilaat haluavat keskustella. Tosiasiassa, kun me saamme selville potilaiden kiinnostuksen kohteet ja jaamme saamamme tiedon hoitotiimin kesken, voimme käyttää tätä tietoa hyväksi tukiessamme potilasta.

Tämä toimii myös toisinpäin. Jos potilaalle annetaan valittua tietoa meistä hoitajista, potilaat voivat löytää yhteisiä kiinnostuksen kohteita tai keskustelunaiheita. Molemmin puoleinen tuttuus ja jaettu tieto voivat nopeuttaa suhteen muodostumista. Näiden suhteiden ansiosta opimme tuntemaan potilaat paremmin, voimme kehittää heidän selviytymistaitojaan, voimme muokata haluttuun suuntaan potilaiden huonoksi havaittuja käyttäytymismalleja ja näin saada potilas tuntemaan olonsa mukavammaksi ja rauhallisemmaksi osastohoidon aikana.

Can also watch on youtube 40x40

Jokainen työntekijä osastolla julkaisee itsestään sellaista tietoa, joista he ovat valmiit keskustelemaan potilaiden kanssa. Tämä tieto voi sisältää seuraavia asioita: ansioluettelon, työkokemuksen vuosina psykiatrian parissa, missä sairaaloissa työskennellyt aiemmin, muu työkokemus hoitoalan lisäksi, harrastukset, kiinnostuksen kohteet, lempitelevisiosarjat, elokuvat, kirjat, minkä tyyppisestä musiikista pitää, minkä huonon neuvon olet saanut, minkä huonon neuvon olet antanut, mikä on paras elämänohjeesi jne. (muut ehdotukset tervetulleita!). Tämä tieto kirjoitetaan paperille ja laminoidaan. Nämä paperit kootaan sitä varten tarkoitettuun kansioon.

Sisäänkirjaamisen yhteydessä henkilökunta esittää potilaalle myös näitä kysymyksiä, joiden avulla potilaasta voidaan luoda profiili, joka kertoo potilaan persoonallisuudesta sekä antaa muuta tärkeää taustatietoa hänestä; mistä potilas pitää ja mitä inhoaa, suosikkiasiat, sitaatit, uskomukset jne. (myös potilaan omaiset/vieraat voivat tätä täydentää). Tämä profiili esitellään myös muulle henkilökunnalle, jotta nämä tuntisivat potilaan paremmin ja saisivat lisätukea keskustelun käynnistämiseen. Tähän voidaan lisätä potilaan valitsema kuva tai piirros.

Potilasta koskeva informaatio lisätään edellä mainittuun Tullaan tutuiksi -kansioon.

Sinun on hyvä lukea koko kuvaus interventiosta ennen käyttöönottoa.

Linkit liitteisiin:

pdf Kuvaus tullaan tutuiksi interventiosta

doc Tullaan tutuiksi lomake henkilökunnalle

doc Tullaan tutuiksi lomake potilaille

doc Kansion kansilehti

doc Esimerkki

Onko kysymyksiä? Haluatko jakaa kokemuksiasi tämän intervention käytöstä? Onko uusia ideoita tai neuvoja kuinka tämän voisi tehdä paremmin? Klikkaa tästä nähdäksesi aikaisempaa palautetta tai jakaaksesi omaa asiantuntemustasi.

Heräsikö kysymyksiä? Haluaisitko jakaa kokemuksia tämän intervention käytöstä? Olisiko uusia ideoita tai parannusehdotuksia? Liity mukaan keskusteluun Facebookin Safewards –ryhmässä.