Het is algemeen bekend dat de basis van psychiatrische hulpverlening het tot stand brengen is van een therapeutische werkrelatie met de patiënt. Dit is wat we eigenlijk allemaal weten en waar ook veel belang aan wordt gehecht. Toch is het in praktijk brengen van dit principe soms lastig in een acute unit. Hierbij staan wisseling van diensten, grote verloop van komende en gaande patiënten, de omvang van taken en ad hoc zaken dit soort relatie opbouw in de weg. Wanneer is er nu eigenlijk echt écht goed de tijd om met de patiënt in gesprek te gaan, het helpt een beetje als iets meer weet over elkaars achtergrond weet, dit geeft makkelijker ingang tot gespreksthema’s, vooral als je weet waar iemand graag over praat. Dus als we dit weten te achterhalen en dit breder bekend is in het team dan is dit een hulpmiddel bij het vlotter opbouwen van een werkrelatie. Soms kan dit ook een wederkerig effect hebben. Als patiënten ook iets meer weten van de hulpverlener kan dit helpen om makkelijker contact te zoeken met de hulpverleners over gezamenlijke interesses. Wederzijdse openheid kan nu eenmaal er voor zorgen dat er sneller een verstandhouding kan worden opgebouwd. Binnen deze relatie kan de coping vaardigheden en kan moeilijk gedrag verdunnen en maken dat patiënten zich meer op hun gemak gaan voelen in de unit.

Can also watch on youtube 40x40

Elke hulpverlener geeft niet controversiële informatie over zichzelf die bekend mogen zijn bij patiënten. Dit kan bijvoorbeeld behelzen: professionele kwalificaties, ervaringsjaren, vorige werkplekken, hobby’s en interesse, muziek voorkeuren, lijfspreuken en levenslessen. De informatie kan worden geplaatst op een gelamineerde poster die opgehangen kan worden op de muur. Bij het opname gesprek kan hetzelfde worden gevraagd aan de patiënt. Dit kan worden gebruikt om de patiënt sneller beter te leren kennen. Dit kan helpen bij gesprekken en kan ook een afbeelding worden toegevoegd naar keuze van de patiënt zelf.

Hieronder is de uitgebreidere interventie beschrijving te vinden.

Download links to:

doc Volledige interventie beschrijving elkaar leren kennen

doc elkaar leren kennen formulier teamleden

doc elkaar leren kennen formulier patienten

doc Voorblad elkaar leren kennen map

doc voorbeelden vanuit onderzoeksteam