Geruststelling

Verlopen

Patiënten kunnen met angst of woede reageren op een incident op de unit. Het betreft hier zaken als agressie, ongeoorloofd vertrek, een heftige opname, ruzie, toepassen fysieke holding technieken, nood medicatie toediening enzovoort. Dit soort gebeurtenissen hebben een impact op vrijwel alle patiënten. Dit soort zaken gedurende de nacht kunnen extra beangstigend zijn, vooral als dit in de omgeving vlakbij of in hun slaapkamer was.Patiënten kunnen wakker worden van het geschreeuw van anderen of mensen die onrustig heen en weer lopen. Dit alles is externe stress die zich kan opstapelen boven de eigen stress. Deze zaken verklaren soms waarom het incident weer een ander incident kan uitlokken. De ‘’geruststel’’ actie is bedoeld om oplopende angst en woede onder patiënten te verdunnen in deze omstandigheden.

Can also watch on youtube 40x40

Na afloop van potentieel angst of woede opwekkende incidenten op unit moeten alle patiënten worden opgevangen, dit kan individueel of in groepsverband. Hierbij is het goed als bij de patiënten wordt nagegaan of zij hebben begrepen wat is gebeurd is en welk effect dit had op de persoon. Als niet alle patiënten getuige waren van het incident dan is het verstandiger om alléén de mensen te spreken die er wel bij waren. Hulpverleners kunnen de angst verlagen door op termijn zichtbaarder aanwezig te zijn op de unit om zaken niet erger te maken en ervoor te zorgen dat de negatieve emoties op een adequate manier worden gekanaliseerd. Het doel van deze verhoogde paraatheid is om uitleg te kunnen geven, steun te verlenen en het veiligheid gevoel op de afdeling te verhogen.

Een uitgebreidere interventie beschrijving is hieronder te vinden.

Download links to:

doc volledige interventie beschrijving