Kalmering methoden

Soms kunnen we merken dat er iets broeit bij één van onze patiënten. Dit kan op basis van de gezichtsuitdrukking, toon van de stem, kribbige antwoorden, onrust, versneld ademen, lichaamstaal, aanstaren of juist oogcontact vermijden. Medicatie aanbieden kan één van de effectieve strategieën zijn, maar soms is dit niet de eerste voorkeur optie en niet de oplossing voor alles. Soms is het beter om de eigen kracht van de patiënt aan te spreken en de eigen vertrouwde coping mechanismen te mobiliseren. Dit initiatief kan bestaan uit een reeks van alternatieven en hierbij kan de patiënt hulpmiddelen bij worden aangeboden.

Can also watch on youtube 40x40

De kalmering methode bestaat uit een kistje met voorwerpen die kan worden gebruikt om het arousal (opwinding) bij de patiënt te kunnen verlagen. Indien we merken dat een patiënt gespannen, geagiteerd of andere zorgelijke tekenen laat zien die de kans op woede en agressie kunnen aanwakkeren kunnen we dit kistje aanbieden voordat we extra medicatie verstrekken. In een logboek kan bijgehouden wie hier gebruik van hebben gemaakt en wanneer dit “kalmeer kistje” is teruggegeven. Graag bij het uitreiken van dit “kalmering kistje” de patiënt duidelijk maken dat dit een leenobject is en weer moet worden teruggegeven. Alle patiënten moeten bij het gebruik van de kist wel worden gevolgd, overigens kunnen sommige voorwerpen in de kist ook worden gebruikt samen met een mede patiënt of een hulpverlener. Het kistje wordt bewaard in een afgesloten kast en wordt altijd uitgereikt door hulpverleners. Na gebruik worden voorwerpen zoals kussentjes of deken indien nodig gewassen voor gebruik van andere patiënten.

Download links to:

doc Volledige beschrijving kalmerende methoden

doc Lijst kalmerende methoden voorwerpen tijdens het Safewards onderzoek