Dit model is ontstaan uit bevindingen in eigen studies en de andere relevante studies uit verschillende delen van de wereld. We hebben jarenlang onderzoek gedaan naar mogelijkheden om escalaties en dwang te verminderen. We begonnen met onderzoek naar onder andere ongeoorloofd vertrek van de unit, conflicten over huisregels, de inhoud van officiële incident rapporten, houding ten opzichte van dwang, het gedwongen opname proces en houding van hulpverleners in het werken met mensen met persoonlijkheid problematiek. Veel data is afkomstig van de één van de grootste acute psychiatrie studies ooit, het betreft hier de “City-128 Study””: hierbij werden 136 psychiatrische units met elkaar vergeleken, de “Tompkins Acute Ward Study” gedurende een verander proces van vier jaar binnen één instelling en de toetsing van een interventie in de “City Nurse Study”. Vervolgens verzamelde we informatie over 522 patiënten in de “CONSEQ Study”, en verkende aspecten bij patiënten die ingrijpende dwangtoepassingen ondergingen, het betrof hier de “.HICON Study”. Gedurende deze serie studies ontwikkelde we ook diverse vragenlijsten en checklisten die in meerdere talen zijn vertaald en nu ook internationaal worden gebruikt. Los van eigen onderzoek is het Safewards model ook gevoed door ander relevant internationaal onderzoek. We hebben meer dan 1000 uitgevoerde relevantie studies doorgenomen van andere onderzoeker rond agressie, ongeoorloofd vertrek, zelfbeschadiging, medicatie weigering, zo nodig medicatie, verscherpte observaties, fysieke holding en afzonderingen. Deze bevindingen bevatten leerzame lessen en stelde ons mede in staat om een sterker veiligheid model te construeren en het ontwikkelen van bruikbare aanverwante interventies.

Uit gebreidere informatie is elders in deze sectie terug te vinden.

Cluster randomised controlled trial Safewards

Voor het Safewards model hebben we 300 ideeën gegenereerd voor interventies die kunnen helpen om escalaties en dwang te minimaliseren en psychiatrische unit veiligere verblijfplaatsen te maken. We hebben deze gewogen en voorgelegd aan ervaringsdeskundigen, naasten en professionele experts, vervolgens bleven er 16 potentiele interventies over om te kunnen testen in een wetenschappelijke studie. Deze 16 interventies werden getoetst in een pilot study in 4 units in van één ziekenhuis. Dit leerde ons dat het verstandig was om 6 interventies te laten vervallen en 10 interventies verder te verbeteren. Deze 10 interventies werden getest in een enkelvoudig geblindeerde cluster gerandomiseerde studie in 31 units verdeeld over 15 verschillende ziekenhuizen. Er werden 10 controle interventies geïntroduceerd in 15 units en de experimentele interventies in de andere units.

Uit dit onderzoek bleek dat het Safewards interventie pakket15% reductie van escalaties en 24% reductie dwangtoepassingen. Het volledige onderzoek artikel zal op de website beschikbaar komen zodra het kan worden vrijgegeven.

In deze sectie zijn ook PowerPoint te vinden die kunnen worden bewerkt voor gebruik binnen de eigen instelling. (resultaten van de Safewards effect evaluatie). Een andere optie is de video van de lezing van Professor Len Bowers die de resultaten presenteerde in Melbourne Australië.