Dowody popierające Model Bezpiecznych Oddziałów

Wygasa

Model oparty jest na naszych własnych badaniach oraz wysiłkach innych naukowców z całego świata. Od wielu lat prowadzimy poszukiwania dotyczące sposobów zmniejszania konfliktów i przymusu stosowanego wobec pacjentów. Zaczęliśmy od analizowania przypadków ucieczek pacjentów, łamania zasad, oficjalnych raportów dotyczących takich incydentów, stosowania przymusu bezpośredniego, postaw wobec przymusu, procesu przymusowego przyjęcia oraz postaw pielęgniarek wobec pacjentów z zaburzeniami osobowości. Poszliśmy dalej, przeprowadzając jedne z największych badań dotyczących stanów nagłych w opiece szpitalnej, porównując 136 oddziałów w mieście- 128 badań, analizując zmiany, które zaszły po okresie czterech lat w ośrodku z „Tompkins Acute Ward Study” oraz testując interwencje w „The City Nurses Study”. Od tego czasu zebraliśmy informacje o 522 pacjentach w badaniach CONSEQ i odkryliśmy wysoki poziom przymusu wobec pacjentów w badaniach HICON. Po drodze sporządziliśmy kwestionariusze oraz listy kontrolne, które teraz są wykorzystywane na całym świecie i zostały przetłumaczone na wiele języków. Jednakże Model Bezpiecznych Oddziałów jest zasilany przez międzynarodowe badania podejmowane od wielu lat. Powracaliśmy do ponad tysiąca wcześniejszych prac innych naukowców dotyczących agresji, ucieczek, nadużyć substancji chemicznych, samookaleczania, samobójstw, odmowy przyjmowania leków oraz stosowania leków pro re nata, szczególnej obserwacji, przymusowego podawania leków domięśniowych, izolowania, przytrzymywania, unieruchamiania. Zawarte w nich cenne lekcje umożliwiły nam skonstruowanie znacznie stabilniejszego modelu oraz zaprojektowanie znacznie efektywniejszych interwencji, którymi można się posłużyć.

Konto powiązane z Dowodami Popierającymi Model Bezpiecznych Oddziałów można znaleźć tutaj.

Klasterowo randomizowana, kontrolowana próba Bezpiecznych Oddziałów

Używając Modelu Bezpiecznych Oddziałów wygenerowaliśmy około 300 pomysłów na interwencje, które mogłyby zostać użyte przez personel oddziałów do zmniejszenia poziomu konfliktów i stosowania ograniczeń wobec pacjentów, czyniąc ich oddziały bezpieczniejszymi miejscami. Następnie oceniliśmy je, skonsolidowaliśmy, skonsultowaliśmy z użytkownikami, opiekunami i ekspertami, a następnie wyłoniliśmy listę 16 potencjalnych interwencji do testowania w próbie badawczej. Użyliśmy wspomnianych 16 interwencji w pilotażowym badaniu przeprowadzonym na 4 oddziałach w jednym szpitalu. Wyciągnięte wniosku umożliwiły nam zredukowanie naszej listy o 6 interwencji i ulepszenie pozostałych 10. Tych 10 interwencji zostało następnie przetestowanych w pojedynczo ślepej, klasterowo randomizowanej, kontrolowanej próbie na 31 oddziałach w 15 różnych szpitalach. Kontrolna interwencja była wprowadzona na 15 oddziałach, natomiast 10 eksperymentalnych na pozostałych. Interwencje Bezpiecznych Oddziałów spowodowały 15% spadek w skali konfliktu i 24% spadek w skali stosowania przymusu wobec pacjentów.
Link do pełnego raportu z próby zostanie tu zamieszczony, gdy tylko będzie to możliwe.

Wprowadzenie Bezpiecznych Oddziałów w Twoim oddziale, szpitalu lub ośrodku

Udostępniamy prezentację PowerPoint, która była przez nas wykorzystywana podczas wielu wystąpień na całym świecie. Może ona zostać użyta w całości lub zaadaptowana podczas prezentacji w Państwa ośrodku.

Alternatywą może być poniższe video prof. Len Bowers’a, omawiającego wyniki w Orygen w australijskim Melbourne, które może być publicznie wyświetlane

 

Watch on youtube 40x40