Spotkania grupy wsparcia

Oddział, jako społeczność, nie powinien być ignorowany jako, że jest to niezwykle potężny czynnik, który może pomóc pacjentom, kształtować ich zachowanie oraz przygotować ich do wypisu. Pomoc i wsparcie jakie pacjenci wzajemnie sobie dają jest wysoce przez nich ceniona. Najmniejsza pomoc czy szacunek okazane innej osobie dają pacjentom możliwość posiadania istotnego wpływu w życie innych a także oferują szansę na budowanie ich własnej roli społecznej i poczucia własnej wartości. Ponadto, około połowa przypadków przemocy wynika z zachowań pacjentów czy kontaktów między pacjentami. Jeżeli nauczymy pacjentów pozytywnego akceptowania siebie nawzajem i wygaszania własnych emocji wobec zachowania innych, wpłynie to pozytywnie na obniżenie poziomu konfliktowości w grupie.

Obejrzyj także na youtube 40x40

Dobrowolne spotkanie wszystkich pacjentów i personelu dyżurującego odbywać się powinno najlepiej rano,  najlepiej każdego dnia (a na pewno nie mniej niż trzy razy w tygodniu). Im częściej się odbywa, tym krótsze może być . Spotkanie dotyczy sposobu, w jaki każdy może pomagać każdemu innemu podczas dnia, i ma ma charakter zorganizowanego planu. Po zapoznaniu się z wszystkimi punktami spotkanie może zostać zamknięte do następnego razu. Spotkaniu nie musi przewodniczyć członek personelu. Cztery punkty porządku obrad mogą być włączone do innych spotkań dla wszystkich pacjentów i personelu w razie potrzeby.

Musisz pobrać i przeczytać pełny opis interwencji i zapoznać się z przykładami przed jej rozpoczęciem.

Do pobrania:

pdfPełny opis strategii „Spotkania grupy wsparcia”
pdfUlotka dla pacjentów o Spotkaniach grupy wsparcia
pdfPlakat nr 1 promujący SGW
pdfPlakat nr 2 promujący SGW

Masz jakieś pytania? Chcesz podzielić się z nami Twoim doświadczeniem ze stosowania tej strategii? Masz nowe pomysły, jak ją ulepszyć? Kliknij tutaj aby zobaczyć wcześniejsze komentarze lub podzielić się swoim.