Har ni några frågor? Vill ni dela med er av era erfarenheter? Har ni några nya idéer eller råd om hur något kan göras bättre?

Det finns ett forum på den engelska Safewardssidan. Detta forum är stängt för nya inlägg men det går att läsa tidigare inlägg.

Vi rekommenderar istället följande sidor.

Använd gärna Safewards svenska Facebookgrupp som heter ”Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård

Det finns även en engelsk Facebookgrupp som heter ”Safewards”.

I dessa grupper kan du se tidigare feedback eller dela din kunskap.

Du kan även hitta mer information på Safewards Sverige.

Det finns bra engelska stöddokument från Victoria, Australien.