En del problematiska beteenden hos patienter kan delvis bero på otydlighet kring hur patienten förväntas bete sig på avdelningen eller att personalen inte är konsekvent kring vilka förväntningarna är på patienten. Denna otydlighet är särskilt problematisk för patienter som:

  • Har svårt att tänka klart.
  • Är distraherade av psykotiskt tankeinnehåll.
  • Har svårt att koncentrera sig.
  • Har svårt att tolka andras verbala och icke-verbala kommunikation eller
  • Befinner sig i svårhanterliga känslomässiga tillstånd och humörsvängningar som färgar deras uppfattning och tolkning av vad som sker omkring dem.
  • Har en förvrängd uppfattning om världen och andra personer, särskilt personer i maktpositioner, kanske baserat på tidigare erfarenheter och uppväxt.

Hur man förväntas bete sig på avdelningen fungerar åt båda håll. Precis som personalen har förväntningar på patienterna har även patienterna förväntningar på personalen. Om dessa förväntningar är tydliga blir det lättare för vårdpersonal att agera konsekvent och för patienterna att förstå vad som förväntas av dem och av personal. Kommunikationen mellan personal och patienter förenklas och tydlighet i den sociala miljön kan hjälpa patienter att tänka klarare och uppleva mindre irritation och frustration. Minskad stress och oro bidrar också till att minska symtom och främja återhämtning.

Patienter kan uppfatta ordet regler som nedvärderande eller stötande. Därför är det ofta bättre att tala om förhållningssätt eller riktlinjer.

 

Du kan även se en annan film på Youtube (engelskt tal)youtube 40x40

Steg 1 Diskutera den preliminära listan över Gemensamma förväntningar som finns i insatsinstruktionen på en arbetsplatsträff, den finns att ladda ner nedan. Bestäm vilka punkter på listan som personalgruppen är överens som borde vara med, vilka som bör läggas till samt vilka som bör ändras på och på vilket sätt. Personalgruppen bör tillsammans fundera på om vissa av reglerna kanske är oväsentliga eller onödiga, till exempel när kaffe och te är tillgängligt eller hur många koppar patienter får ta med mera. Fråga varandra om vi verkligen behöver säga “nej” så  ofta?

Steg 2 Ha ett gemensamt möte med personal och patienter, dela ut listan med förslag och kom överens med närvarande patienter vad som ska vara förväntningar på personal och vad som ska vara förväntningar på patienter, och vilka punkter som är viktigast. Var öppen för att ha en dialog kring de förslag som tagits upp och att förklara mer om dessa förväntningar för patienterna. Var beredd på att förklara vilka av punkterna som styrs av regionens eller verksamhetens beslut och hur patienter kan påverka förändringar av sådana beslut. I slutet av mötet ska ni komma överens om listans innehåll och utformning. Använd mallen nedan eller skapa en egen design samt ta med er egen grafiska profil och specifika innehåll.

Steg 3 Skapa en affisch eller liknande med era egna Gemensamma förväntningar. Vi rekommenderar att ni använder powerpoint, eller så kan ni ta bort innehållet i ett av våra exempel och ersätta det med de Gemensamma förväntningar som personal och patienter på avdelningen kommit överens om.

Steg 4 Skriv ut affischen med Gemensamma förväntningar och laminera den. Affischens design och innehåll anpassas efter avdelningen. Se till att affischen sätts upp på en framträdande och öppet synlig plats där både patienter och personal kan läsa den. Vissa avdelningar kan vilja ha mer än en affisch. Mindre kopior kan finnas på patientrum eller inkluderas i välkomstmaterial.

Steg 5 Visa och gå igenom affischen med nya patienter, ibland kanske vid upprepade tillfällen, som en del av informationen om hur avdelningen fungerar. Se till att de förstår innehållet.

Steg 6 Hänvisa till de gemensamma förväntningarna på affischen om personalen behöver be patienter att upphöra med vissa beteenden eller när de ber dem att göra något som är relevant utifrån affischen.

Steg 7 Uppmuntra patienterna att hänvisa till affischens förväntningar när personal inte lever upp till dem.

Förutom dokumenten nedan så måste ni hitta ett tryckeri som kan skriva ut er affisch och ett sätt för er organisation att beställa och betala för den.

Alternativt hitta ett sätt för er organisation att ersätta er om ni betalar för det. Se till att det är ordnat innan ni börjar med genomförandet av denna insats. Förseningar i ett senare skede kan minska entusiasmen för denna insats.

Ladda ner här

pdfFullständig insatsinstruktion för Gemensamma förväntningar

Engelska filer att ladda ner

pdfExempel 1

pdfExempel 2

pdfExempel 3

zipMallar

Dina idéer

Har ni några frågor? Vill ni dela med er av era erfarenheter av att använda denna insats? Har ni några nya idéer eller råd om hur insatsen kan göras bättre?

Använd gärna Safewards svenska Facebookgrupp som heter ”Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård

Det finns även en engelsk Facebookgrupp som heter ”Safewards”.

I dessa grupper kan du se tidigare feedback eller dela din kunskap.

Du kan även hitta mer information på Safewards Sverige.

Det finns bra engelska stöddokument från Victoria, Australien.