Man kan se en psykiatrisk vårdavdelning som en social gemenskap som kan vara en stor tillgång för patienterna. Det kan hjälpa patienter att utveckla fungerande strategier och att förbereda sig inför utskrivning. Det kan också bidra till ett gott klimat på avdelningen där patienter både kan ge och få hjälp och stöd. Det är något som ofta uppskattas och kan ha ett stort värde för patienter. Att kunna hjälpa sina medpatienter, även med små saker, ger hjälparen en socialt uppskattad roll: att få möjligheten att göra skillnad och betyda något för någon annan kan stärka självkänslan. Cirka hälften av patienters aggression uppstår som en reaktion på andra patienters beteende och/eller hur patienter interagerar med varandra. Om vi kan ge goda förutsättningar för patienterna att kunna visa uppskattning gentemot varandra, att hantera sina känslomässiga reaktioner på varandras beteenden och leva upp till våra gemensamma förväntningar på bemötande, så ökar möjligheterna för att konfliktnivåerna på avdelningen kan minska.

Du kan även se en annan film på Youtube (engelskt tal)youtube 40x40

Gemensamt stödmöte är ett möte där alla som är på avdelningen just då, personal och patienter, kan välja att delta. Mötet ska helst ske på morgonen innan dagens aktiviteter startar. Mötet bör ske varje dag eller minst tre gånger i veckan. Ju oftare möten hålls desto kortare kan de vara. Mötet handlar om hur alla kan hjälpa varandra under resten av dagen och följer en bestämd dagordning. När samtliga punkter i dagordningen är avklarade kan mötet avslutas. Mötet kan ledas av personal eller patient. Dagordningens fyra punkter kan, om det behövs, användas i alla typer av möten där personal och patienter är med.

Du behöver ladda ner och läsa insatsinstruktionen innan du börjar införa denna insats.

Ladda ner här

pdfFullständig insatsinstruktion för Gemensamt stödmöte 

docxMall för dagordning för Gemensamt stödmöte

 

Engelska filer att ladda ner (Mutual Help Meeting, MHM)

pdfPatient leaflet for Mutual Help Meeting

pdfPoster 1 advertising MHM

pdfPoster 2 advertising MHM

 

Dina idéer

Har ni några frågor? Vill ni dela med er av era erfarenheter av att använda denna insats? Har ni några nya idéer eller råd om hur insatsen kan göras bättre?

Använd gärna Safewards svenska Facebookgrupp som heter ”Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård

Det finns även en engelsk Facebookgrupp som heter ”Safewards”.

I dessa grupper kan du se tidigare feedback eller dela din kunskap.

Du kan även hitta mer information på Safewards Sverige.

Det finns bra engelska stöddokument från Victoria, Australien.