Ibland kan vi märka när en patient börjar bli orolig. Det kan vara ansiktsuttryck eller röstläge. Det kan vara att patienten ”fräser ifrån” vid vanligt bemötande. Det kan vara att patienten är rastlös och har ändrad andning. Det kan synas på kroppsspråket eller på hur patienten klarar ögonkontakt. Det kan vara hur patienten rör sig på avdelningen. Det kan även finnas andra tecken. Vid behovsmedicinering kan fungera bra men det kanske är något som vi tar till som en universallösning. Det kanske är bättre om vi ibland låter patienterna använda egna styrkor och strategier för att kunna ta tillbaka sin självkontroll. Denna insats ger förslag på ett antal olika alternativ och hur de kan bli så  tillgängliga som möjligt för patienterna.

Du kan även se en annan film på Youtube (engelskt tal)youtube 40x40

Lugnande stöd är en uppsättning av material som patienterna kan använda sig av för att kontrollera svåra känslor. Personalen kan märka att en patient är spänd och/eller irriterad. Det kan även vara så att patienten visar andra tidiga tecken på att det finns en risk för att patienten blir aggressiv eller får andra svårhanterade känslor. Då bör personalen erbjuda insatsen Lugnande stöd innan man överväger vid behovsmedicinering. Använd en lista för att skriva upp vem som har vad och när föremålen har lämnats tillbaka. Förklara för patienten om föremålen lånas ut eller om patienten får behålla dem. När patienterna använder något föremål så bör personalen ha rätt nivå på tillsynen. Vissa aktiviteter kan patienter och personal  göra tillsammans. Lådan med föremål bör förvaras i ett låst utrymme som till exempel expeditionen eller i ett låst skåp. När filtar och kuddar har använts så kan de antingen tvättas på avdelningen eller lämnas iväg för tvätt. Följ lokal rutin.

Du behöver ladda ner och läsa insatsinstruktionen innan du börjar införa denna insats.

Ladda ner här

pdfFullständig insatsinstruktion för Lugnande stöd

Dina idéer

Har ni några frågor? Vill ni dela med er av era erfarenheter av att använda denna insats? Har ni några nya idéer eller råd om hur insatsen kan göras bättre?

Använd gärna Safewards svenska Facebookgrupp som heter ”Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård

Det finns även en engelsk Facebookgrupp som heter ”Safewards”.

I dessa grupper kan du se tidigare feedback eller dela din kunskap.

Du kan även hitta mer information på Safewards Sverige.

Det finns bra engelska stöddokument från Victoria, Australien.