Det kan vara svårt att möta en akut sjuk patient.

Det är vårdens uppgift att kunna hjälpa patienter som har vanföreställningar, hallucinationer, manier, affekter eller ångest så de får tillräckligt med sömn, så att de kan komma upp på morgonen, att de kan tvätta sig och ta hand om sin hygien, att de kan klä på sig, att de kan äta och dricka tillräckligt och annat som patienten kan behöva.

Utöver det så bör personal försöka bygga upp goda professionella relationer med patienterna, uppmuntra till ett fungerande socialt samspel patienter emellan och uppmuntra deltagande i aktiviteter. Samtidigt ska vårdpersonalen se till att patienterna tar den ordinerade medicinen, inte lämnar avdelningen utan tillåtelse, att de träffar andra yrkesgrupper som till exempel psykiatriker. Personalen ska avleda eller mildra affekter mellan patienterna och se till att patienterna inte skadar sig själva. Det är vanligt att dessa problem uppkommer vid tvångsvård eftersom patienterna kan sakna sjukdomsinsikt och inte vill ha vård.

Du kan även se en annan film på Youtube (engelskt tal)youtube 40x40

Denna insats bidrar med verktyg som kan användas för att undvika konflikter i dessa

sammanhang och hitta fram till samarbete med patienterna. Det kommuniceras till arbetslaget på följande sätt:

  1. Vänliga ord affischer sätts upp i personalrummet, vilka helst ska bytas ut varje dag.
  2. Kort med tips och fraser som ska väcka intresse och hålla igång insatsen.

Ladda ner och läsa hela insatsbeskrivningen innan den införs.

Ladda ner här

pdfFullständig insatsbeskrivning för Vänliga ord

pdfBe patienten göra något

pdfFörklara och motivera varför du måste neka

pdfHålla löften

pdfLyssna aktivt

pdfSträva efter att förstå

pdfVänligt leende

Engelska filer att ladda ner

pdfThe Soft Words statements

pdfSoft Words saying no postcard

pdfSoft Words don’t do it this way postcard

pdfSoft words stop postcard

 

Dina idéer

Har ni några frågor? Vill ni dela med er av era erfarenheter av att använda denna insats? Har ni några nya idéer eller råd om hur insatsen kan göras bättre?

Använd gärna Safewards svenska Facebookgrupp som heter ”Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård

Det finns även en engelsk Facebookgrupp som heter ”Safewards”.

I dessa grupper kan du se tidigare feedback eller dela din kunskap.

Du kan även hitta mer information på Safewards Sverige.

Det finns bra engelska stöddokument från Victoria, Australien.