Tack!

Förfallen

Först vill vi tacka Len Bowers och alla andra som deltagit i forskningsprojekten som bidragit till Safewards. Ett stort tack även till patienter och personal har tagit sig tid att bli intervjuade och alla forskningsfinansiärer.

Den svenska översättningen är genomförd av Safewards Sverige. Ett samarbete med Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska sjukhuset (VGR), Psykiatri Södra Stockholm (SLSO) och Region Örebro län (RÖL) samt med delfinansiering av AFA-försäkring. Safewards Sverige vill tacka alla som bidragit till översättningen och lanseringen av den svenska versionen av Safewards.

Johannes Nordström (VGR) som gjorde en preliminär översättning av viktiga delar av Safewards och Jonna Järvsén (VGR) som tog initiativ till detta och en första implementeringen av Safewards i Sverige.

Anna Strandberg (SLSO), Linnea Sjöholm (RÖL), Ulf Johansson (RÖL), Gabriella Backman (RÖL) och Lars Kjellin (RÖL) som bidragit till översättning och/eller språkgranskning. 

Stig Flodén (RÖL), som bidragit till översättning, språkgranskning och såg till att den svenska versionen kunde publiceras på Safewards.net. 

Veikko Pelto-Piri (RÖL) och Anna Björkdahl (SLSO) som deltagit i arbetet och varit kvalitetsansvariga.

Du kan följa vårt arbete genom följande kanaler.

Använd gärna Safewards svenska Facebookgrupp som heter ”Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård

Det finns även en engelsk Facebookgrupp som heter ”Safewards”.

I dessa grupper kan du se tidigare feedback eller dela din kunskap.

Du kan även hitta mer information på Safewards Sverige.

Det finns bra engelska stöddokument från Victoria, Australien.