Birbirini tanıma

Süresi doldu

Psikiyatri-ruh sağlığı hemşireliğinin hastalar ile iyi bir terapötik ilişki oluşumu olduğu söylenir. Bu hepimizin bildiği çok önemli olan ve doğru olan bir şeydir. Fakat vardiya sistemi, hasta kabul-taburculuk hızı, rutin işlerin varlığı, telefon görüşmeleri, form doldurma vb. faktörler sebebiyle bunu kliniklerde uygulamaya koymak oldukça zordur. Hastalar ile görüşme zamanlarımızda onların geçmişi ve ilgilerine yönelik bilgi toplarız. Bu bize hastaların görüşmek istedikleri, konuşmaktan zevk aldıkları konular hakkında fikir edinmemize yardımcı olur. Aslında, hastaların ilgileri hakkında öğrendiklerimizi diğer ekip üyeleri ile paylaştığımızda bu sayede herkesin bu bilgileri hasta ile kullanmasını sağlamış oluruz.

Ancak aynı şey ters çalışabilir. Hastalara hakkımızda bilgi verirsek, ortak ilgi ve konuşma alanları bulabilirler. Bilgi paylaşımının karşılıklı olması ilişkinin hızla yapılanmasına yardımcı olabilir. Ve bu ilişki bize hastaları yönlendirmede, başa çıkma becerilerini öğretmede, zor davranışlarını iyileştirmekte ve kendilerini daha rahat ve güvende hissetmelerinde yardımcı olur.

Can also watch on youtube 40x40

Ekibin her üyesi hastalar ile tartışmaya yol açmayacak bilgiler paylaşmalıdır. Bu şunları içerebilir; nitelikler, psikiyatride çalışma deneyimi, çalışılan hastaneler-yerler, daha önceki iş deneyimleri, hobi ve ilgi alanları, nedenleri ile sevilen tv programları, filmler, kitaplar, müzikler vs. bu bilgiler daha sonra bir kâğıda yazılmalı ve hastalar için erişebilecekleri özel bir dosya olarak saklanmalıdır.

Eğer hasta ilgili ise, hemşireler hasta yakınlarından da destek alıp ve hasta onayını alarak, hastanın bir kişi olarak ve geçmiş bilgilerinden faydalanıp hasta profili oluşturabilirler. Bu tüm çalışanların hastaları daha iyi tanımasını ve görüşme içeriklerine katkı sağlar. Bu profil hastanın seçimi olan bir grafik ya da resim ile oluşturulabilir.

Hasta bilgileri ‘birbirini tanımak’ klasörüne eklenmelidir.

Bu müdahaleyi uygulamaya başlamadan önce tam müdahale açıklamasını indirmeli ve okumalısınız.

doc Birbirini Tanıma Girişiminin Tanımlanması

doc Çalışan Formu

doc Hasta Formu

doc Dosya Kapağı

doc Araştırma Ekibinden Örnekler