Karşılıklı Açık Beklentiler

Hastalar tarafından sergilenen zor ve zorlayan-zorlu davranışların bazıları, hastalardan nasıl davranmaları beklendiği konusunda açıklık olmaması ya da servis personeli arasında bu beklentilerin ne olduğu hakkında tutarlılık eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu belirsizlik ya da netliğin olmayışı özellikle şu hastalar için sorun teşkil eder:

  • Açıkça düşünemeyen
  • Psikotik düşünce ve kaygılardan dikkati dağılan
  • Dikkatini zor toplayan
  • Diğerlerinin sözlü ve sözsüz iletişimlerini yorumlamada zorluk yaşayan
  • Etraflarında olup biteni algılama ve yorumlamalarını etkileyen aşırı duygusal durum ve ruh halinde olan
  • Diğerlerine ve dünyaya ilişkin, özellikle otorite pozisyonlarında olanlara, muhtemel geçmiş deneyimler ve yetiştirilme tarzı ile ilişkili, çarpık görüşü olma

Bu beklentiler, personelin hastalardan beklentileri olması gibi, hastaların da personelden beklentileri olması ile çift yönlü olarak çalışır. Bu ilişkilerin açıklığa kavuşturulması personelin tutarlı olmasını ve hastaların da yükümlülüklerini anlamasını sağlayacak, hasta ve personel arasındaki iletişim kolaylaşmış olacak ve sosyal çevre içindeki netlik hastaların daha net düşünmesine yardımcı olacak ve daha az rahatsızlık ve hayal kırıklığı yaşanacaktır. Stres ve anksiyetenin azaltılması semptomların azalmasına ve hastanın iyileşmesine yardım eder.

Hastalar kuralları çocuksu ve sakıncalı bulduklarında, bu beklentiler, kurallar ve standartlar hakkında konuşmak çok daha iyidir.

Can also watch on youtube 40x40

Adım 1: bir personel toplantısında aşağıdaki linkten indirebileceğiniz tam açıklaması sağlanan karşılıklı beklentilerin çatı listesini tartışın. Genel olarak personelin hangi tutumu dahil edilmeli, ne eklenmeli ve ne nasıl değiştirilmeli, buna karar verin. Bu noktada personel, bazı kuralların önemsiz veya gereksiz olup olmadığını düşünmelidir- sıcak içecekler söz konusu olduğunda sınırlama getirmek ya da kaç hasta içebilir vb.- Birbirinize “kime hayır diyeceğinizi” sorun.

Adım 2: hastalar ve personel ile birlikte bir toplantı düzenleyin, önerilerin listesini dolaştırın ve en önemlilerinin yanı sıra personel ve hastaların taahhütlerine nelerin dahil olması gerektiğini, mevcut hastalarla fikir birliğine varın. Hastalarla bu beklentilerin gerçek nedenlerini paylaşmaya hazır olun. Yöneticiler tarafından gerekli olanları belirlemek için hazırlıklı olun. Hastalara nasıl itiraz edebilecekleri ya da gereksinimleri nasıl değiştirebileceklerini açıklamaya hazırlıklı olun. Toplantının kapanışında, nihai liste ve içerikleri kararlaştırın ve bastırılması için bir tasarım biçimi seçin. Aşağıda indirmeniz için sağladığımız örneklerden biriyle çalışabilirsiniz.

Adım 3: karşılıklı beklentilerin anlaşmaya varılmış biçiminin listesini yazın. Tamamen yeni bir tasarım biçimi seçebilir ya da bizim örneklerini verdiklerimizin içeriğini silip, kendi personel ve hastalarınız ile belirlediğiniz karşılıklı beklentiler ile yer değiştirebilirsiniz.

Adım 4: karşılıklı beklentilerinizin poster şeklinde çıktısını alın. Hastalar ve personel tarafından okunabilir olan önemli ve kamusal alana lütfen asın. Bazı bölümlerde birden fazla kopyası asılabilir. Daha küçük kopyalar hasta yataklarına konulabilir ve karşılama paketlerine dahil edilebilir.

Adım 5: hazırlanan posteri hasta kabul sürecinin bir parçası haline getirin, yeni hastalarla içeriği anladıklarından emin oluncaya kadar ilk hafta birkaç kez kullanın.

Adım 6: hastaların belli davranışlardan vazgeçmelerini istediğiniz zamanlarda ya da onlara bir şey yapmalarını istediğinizde bu beklentilere bakın.

Adım 7: hastaları bu beklentilere uymada başarısız olduklarında personel ile görüşemeye teşvik edin.

Belirtilen belgelerin basımı için bir baskı merkezine ve ödeme işlemleri için bir organizasyonel desteğe ihtiyaç duyacaksınız. Bunları önceden belirleyin. Aşamalar sırasındaki gecikmeler müdahale için coşkuyu azaltabilir.

Bu müdahaleyi uygulamaya başlamadan önce tam müdahale açıklamasını indirmeli, okumalı ve örnekleri incelemelisiniz.

Download links to:

doc Karşılıklı Açık Beklentiler Girişiminin Tanımlanması

doc Örnek 1

doc Örnek 2

doc Örnek 3