Karşılıklı Yardım Toplantısı

Süresi doldu

Psikiyatri klinikleri, bir sosyal topluluk olarak hastalara davranış değişikliği ve taburcu etmeye doğru ilerlemede yardım etmek için güçlü bir motor gibi olduğu için göz ardı edilmemelidir. Hastaların birbirine verdiği destek ve yardıma en çok onlar tarafından değer verilir. Yardım etmenin ötesinde, vericiye hastaların öz saygılarının artması ve öz saygılarına anlamlı katkılarda bulunma şansı gibi sosyal olarak değerli bir rol verir. Ayrıca, şiddet vakalarının yaklaşık yarısı hasta davranışlarından ve hasta-hasta etkileşiminden kaynaklanmaktadır. Biz hastalara birbirlerine karşı olumlu davranmaları, birbirlerinin davranışlarına duygusal ve davranışsal tepkilerini içeren eğitimler verirsek, bu yaşanan çatışma düzeylerinde azalmaya katkıda bulunacaktır.

Can also watch on youtube 40x40

Tüm hastaların ve görevdeki hemşirelerin katılımıyla isteyerek yapılan toplantı, tercihen sabah ilk yapılan iş olmalı ve haftada 3 seferden az olmaması şartı ile mümkünse her gün düzenlenmelidir. Sıklık arttıkça süre kısalabilir. Toplantı, herkesin bir başkasına günün geri kalan kısmında nasıl yardımcı olabileceği hakkında ve önceden yapılandırılmış olmalıdır. Tüm noktalar ele alındıktan sonra, toplantı bir sonraki sefere kadar kapatılabilir. Toplantı bir personel başkanlığında olmak zorunda değildir. Gerekirse dört gündem maddesi diğer toplantılar için belirlenebilir.

Bu müdahaleyi uygulamaya başlamadan önce tam müdahale açıklamasını indirmeli ve okumalısınız.

Download links to:

doc Karşılıklı Yardım Toplantısı Girişiminin Tanımlanması

doc Karşılıklı Yardım Toplantısı İçin Hasta Broşürü

doc Karşılıklı Yardım Toplantısı Tanıtımı Posteri 1

doc Karşılıklı Yardım Toplantısı Tanıtım Posteri 2