Merhaba,


Hasta olmak ve hastanede yatarak tedavi görmek zorunda kalmak, başlı başına yaşamsal dengeleri altüst eden, bireysel uyum ve varoluşu derinden etkileyen durumlardır. Bu olumsuz ve belirsiz durum, ruhsal hastalıklar söz konusu olduğunda daha da dramatikleşmekte ve zorlaşmaktadır. Psikiyatri hastası olmak, birey olarak toplumsal hakların değişmesine veya yeniden yorumlanmasına yol açan nadir durumlardan birisidir. Psikiyatri kliniklerinde görev yapan sağlık profesyonelleri de, zaman zaman tedavi ve bakım girişimlerinde ikilemlerle karşılaşabilmektedir. Hizmeti alan ve hizmeti sunana dair bu büyük resmin belki de en temel koşullarından birini, “güvenlik” oluşturmaktadır. Gerek hastaların gerekse çalışanların kendilerini “güvende hissettikleri” psikiyatri servislerinin hayata geçirilmesinde, King’s College London, Institute of Psychiatry Health Service and Population Research’den Prof. Len Bowers ve ekibinin gerçekçi ve olabildiğince kapsamlı “Güvenli Servisler (Safewards) Modeli”, öncelikle hastalar ve sağlık çalışanları açısından yapılan işin anlamlandırılmasında umut verici ve motivasyon kazandırıcı bir çalışmadır.

Güvenli Servisler (Safewards) Modeli’nin Türkçe versiyonunun, birçok nedenden ve birçok açıdan ihmal edilmiş olan hastalarımıza ihtiyaçlarına özgü nitelikli bakımın esnek, yalın ve olabildiğince yaratıcı çözümler üretilerek sunulmasında, psikiyatri çalışanlarına ve öğrencilere yarar sağlayacağına inanıyoruz.

Birçok açıdan güvenli servisler, terapötik ilişkileri, teoriden pratiğe geçirmede gerçekçi adımlar sağlayacaktır.


Hülya Bilgin ve Neslihan Özcan