Güvenli servisler modelinin arkasındaki kanıt

Bu model, araştırmalarımızdan ve dünyadaki diğer birçok araştırma çabalarından türetilmiştir. Yıllardır çatışma ve kontrol altına alma yöntemlerinin nasıl azaltılacağı üzerinde araştırmalar yürüttük. Hastaların firarı, kuralları bozması, resmi kaza raporları, fiziksel tespit, kontrol etmeye karşı tutumlar, zorla alıkoyma süreci ve kişilik bozukluğu olan bireylere karşı hemşirelerin tutumları ile ilgili çalışmalarla başladık.

Biz akut hasta bakımı üzerine, bugüne kadar ki en büyük çalışmalardan bazılarını gerçekleştirdik; City- 128 çalışmasında, 136 servis karşılaştırıldı, Tompkins Akut Servis Çalışması’nda bir kurumda (Trust), dört yıllık bir süre boyunca değişim izlendi, ve City Nurses çalışmasında, girişim test edildi. O zamandan beri, CONSEQ çalışmasıyla 522 hasta hakkında bilgi topladık ve HICON çalışmasında yüksek düzeyde kontrole maruz kalan hastalar araştırıldı. Bu süre boyunca, pek çok dile çevrilen ve artık uluslararası düzeyde kullanılan anket formları ve kontrol listeleri geliştirdik. Bununla beraber, Güvenli Servisler Modeli, uzun yıllardır uluslar arası düzeyde, diğerleri tarafından yapılan araştırmalar hakkında da bilgi edinir. Saldırganlık, firar, madde kullanımı, kendine zarar verme, suisid, tedavi reddi, lüzum hali tedavi uygulanması, özel gözlem, zorla i. m tedavi, izolasyon, fiziksel ve mekanik kısıtlama üzerine diğer kişiler tarafından yapılan bini aşkın önceki çalışmaları gözden geçirdik. Bunlar çok daha güçlü bir model oluşturmamızda ve insanların kullanımı için çok daha güçlü girişimler tasarlamamızda değerli dersler içermektedir.

Güvenli Servisler Modeli’nin arkasındaki kanıtla ilgili tam referans burada bulunabilir

Güvenli Servisler Küme Randomize Kontrollü Çalışma

Güvenli Servisler Modeli’ni kullanarak, servisleri daha güvenli yerler yaparak çatışma ve kontrol düzeylerini azaltmada çalışanlara yardımcı olabilecek girişimler için, yaklaşık 300 fikir oluşturduk. Daha sonra bu fikirler değerlendirildi, birleştirildi, bir araştırma çalışmasında test etmek üzere 16 olası girişim listesi haline getirilmeden önce, hizmet kullanıcıları, bakım verenler ve uzman profesyonellerden danışmanlık alındı. Daha sonra, bir hastanenin 4 servisinde yapılan pilot çalışmada bu 16 girişim kullanıldı. Bu çalışma sonrası, 6 girişimin çıkarılmasına ve geriye kalan 10 girişim üzerinde düzenleme yapılmasına karar verildi. Bu 10 girişim, daha sonra tek kör randomize kontrollü çalışma olarak 15 farklı hastanenin 31 servisinde test edildi. 15 serviste kontrol girişimi uygulandı ve diğerlerinde de 10 deneysel girişim yapıldı. Güvenli Servisler Modeli girişimleri, çatışma oranında 15% ve kontrol altına alma oranında 24 % azalma meydana getirdi. Bu çalışmanın bütün raporu, mevcut olduğunda, burada bağlantı olarak sunulacaktır.

Serviste, hastanede ya da kurumda (Trust) Güvenli Servisler için olgu oluşturma

Dünya genelinde, sunumlarda kullandığımız bazı power point slaytlarını burada verdik. Sunum yaparken bunları kendi kurumunuzda kullanmakta ya da uyarlamakta çekinmeyin.pptxGüvenli Servisler Çalışması Sonuçları

Alternatif olarak, gösterimi serbest Melbourne Australia’da Orygen’dan, Profesör Len Bowers’ın videosu bulunmaktadır.