I forbindelse med vores tidligere forskning erfarede vi, at nogle patienter impulsivt absenterer/går i vrede efter at have modtaget dårlige nyheder. Cirka 1/4går i vrede over deres behandling. Nogle havde været utilfredse med psykiatrien igennem længere tid, mens andre gik impulsivt, utilfredse med f.eks. afslag på ønske om udgang eller udskrivelse eller manglende medhold i en klagesag eller negativt udfald af et retsmøde.Dårligt nyt udefra kan også udløse konflikter for patienter. Alvorlige situationerer dødsfald i familien eller afbrydelse af en relation til en nær partner. Men tab af bolig, indbrud, sygdom i familien ellerproblemer med børnkan alt sammenrepræsentere nederlag for patienter.Den resulterende stress og bekymring kan vise sig i form af stigende irritation, aggression, voldelige episoder og absentering.

Dette tiltag hjælper os tilhurtigt at blive opmærksom på sådanne situationer og mobilisere psykologisk og social støtte til patienten, før fortvivlelse udvikler sig til en konfliktepisode.

Se videoklip her (på engelsk)youtube 40x40

Opmærksomhedspunkter:

Vær bevidst om anledninger og begivenheder, der kan skabe disse reaktioner med vrede og uro.

Samarbejd med det tværfaglige personale ved stuegangen om at overbringe dårlige nyheder med forståelse for patientens situation,og vær særlig opmærksom, efter at nyheden er overbragt.

Bevar opmærksomheden på, hvad der sker for patienterne, gennem regelmæssige samtaler/småsnak med dem og ved at kende deres habituelle adfærd. Hvis der er små tegn på bekymring, uro eller misfornøjelse, så spørg, om der er noget i vejen – måske især efter de har førttelefonsamtaler eller haft besøg.

Find så et roligt sted og giv dem tid til at udtrykke deres følelser, anerkend deres frustration, udtryk sympati og empati, tilbyd evt.en kop kaffe eller lignende. Besvar alle spørgsmål ærligt, altimens der gives tid og opmærksomhedog vises respekt for patienten. Du kan vise, at du er lydhør overfor patienters problemer ved enkle lytteteknikker såsom at have øjenkontakt, at spørge ind til deres bekymringer og ved at bruge åbne spørgsmål såsom ”Fortæl mig mere om det”.

Du bør downloade og læse den fulde interventionsbeskrivelse, før implementeringen af denne intervention påbegyndes.

Download links til:

Fuld interventionsbeskrivelse af støtte ved dårlige nyheder (Full intervention description of Bad News Mitigation)

Har du spørgsmål? Har du lyst til at dele dine erfaringer med at bruge denne intervention? Har du ideer eller anbefalinger til, hvordan det kan gøres bedre? For at få adgang til tidligere feedback eller for at dele din faglige viden, så følg venligst linket her: Klik her (clickhere)