Mange patienter indlægges, mens de er i en tilstand præget af depression og håbløshed, selv om det til tider maskeres med vrede og uvilje over for personalet og hospitalet. Der er mange måder at hjælpe patienter til at genvinde håb og en følelse af formål med deres indlæggelse, f.eks. ved at udtrykke omsorg og medfølelse for dem, være opmærksomme på dem og lytte til deres bekymringer. Udskrivelseshilsen er en metode til at indgyde patienterne håb og uddybe formålet med og fordelene ved en indlæggelse.

Se videoklip her (på engelsk) youtube 40x40

Alle patienter anmodes om at skrive et kort til afsnittet den dag de udskrives. Udskrivelseshilsenen hænges på en fælles opslagstavle i afsnittet.

Kortet kan beskrive, hvad patienten godt kan lide ved afsnittet og personalet, og hvad der foregik på afsnittet i løbet af deres ophold. Kortet skal indeholde patientens mest positive og hjælpsomme råd til nye patienter.

Kortet vælges af patienten blandt de tilgængelige kort. Et personalemedlem kan skrive beskeden for patienten, hvis det er nemmere, men patienten opfordres til at skrive sit fornavn under beskeden, så afsnittets patienter kan se hvem kortet er fra. Kortet hænges op på en opslagstavle eller et lille træ, plante eller grene beregnet til ’udskrivelseshilsener’. Nye patienter kan læse disse beskeder til beroligelse og for at øge følelsen af håb.

Du bør downloade og læse den fulde interventionsbeskrivelse, før interventionen implementeres.

Download links til:

Fuld interventionsbeskrivelse af “Udskrivelseshilsner” (Full intervention description of Discharge Messages)

Har du spørgsmål? Har du lyst til at dele dine erfaringer med at bruge dette tiltag? Har du ideer eller anbefalinger til, hvordan det kan gøres bedre? For at få adgang til tidligere feedback eller for at dele din faglige viden, så følg venligst linket her: Klik her (clickhere)