Przekazywanie dyżuru jest praktycznie jedynym momentem, w którym zespół pielęgniarski spotyka się w swoim towarzystwie i omawia każdego pacjenta znajdującego się na oddziale. Ma to kluczową funkcję organizacyjną, dbającą o to żeby nadchodząca zmiana pielęgniarek wiedziała co się dzieje, jakie są główne zagrożenia, jacy nowi pacjenci zostali przyjęci na oddział i co ma nastąpić na nadchodzącym dyżurze.

Jednakże, w swojej relacji o tym co stało się podczas zmiany, pielęgniarki często skupiają się na wyjątkowym zachowaniu pacjentów. To takie zachowanie, z którym trudno się sobie poradzić i które jest zagrożeniem dla pacjentów lub innych osób. Robiąc tak mogą sprzyjać negatywnemu postrzeganiu pacjentów.

W celu zbalansowania tej naturalnej tendencji, sugerujemy żeby mówić coś pozytywnego o każdym pacjencie podczas „przekazywania zmiany” i podczas takiego opisywania trudnego zachowania, proponować również potencjalne psychologiczne wytłumaczenie tych zachowań. Sprzyja to pozytywnej ocenie pacjentów i zmniejsza prawdopodobieństwo dalszego konfliktu.

Obejrzyj także na youtube 40x40

Podczas „przekazywania dyżuru” personel powinien powiedzieć coś pozytywnego
o tym co każdy z pacjentów robił podczas dyżuru lub zwrócić uwagę na pewną pozytywną jakość jaką oni mają, a jeśli nie jest to możliwe to coś pozytywnego na temat sposobu w jaki personel wspierał pacjenta (pozytywna ocena). Dodatkowo, w przypadku zgłoszenia jakiegokolwiek trudnego lub destrukcyjnego zachowania, zaproponowane musi być ewentualne psychologiczne uzasadnienie zachowania pacjenta. Dostarczony dokument „Zrozumienie zachowań pacjenta” pomoże w budowie tych psychologicznych wyjaśnień.

Musisz pobrać i przeczytać opis całej strategii zanim zaczniesz ją wprowadzać.

Do pobrania:

pdfPełny opis strategii „Pozytywne słowa”
pdfDokument „Zrozumieć pacjenta”

Masz jakieś pytania? Chcesz podzielić się z nami Twoim doświadczeniem ze stosowania tej strategii? Masz nowe pomysły, jak ją ulepszyć? Kliknij tutaj aby zobaczyć wcześniejsze komentarze lub podzielić się swoim.