Det sägs ofta att grunden i psykiatrisk vård är att ha en fungerande allians med patienterna. Det är viktigt, men också svårt att i praktiken lyckas med det på en akut heldygnsvårdavdelning. Arbete i olika skift utgör ett hinder, liksom tempot i inskrivningar och utskrivningar, mängden av rutinmässigt arbete, att dokumentera, svara i telefon, delta i ronder med mera. När vi i allt detta sitter ner och pratar med patienterna hjälper det att känna till något om deras bakgrund och intressen. Det ger oss samtalsämnen som vi kan ta upp och som vi vet att patienterna tycker om att prata om. Det är viktigt för all personal att känna till de ämnen som kan användas för att få kontakt med och engagera patienten.

På samma sätt kan det fungera åt andra hållet. Om patienterna får lite mer information om personal kan de hitta gemensamma intressen och samtalsämnen. Den ömsesidiga kännedomen och kunskapen som uppstår kan bidra till att goda relationer skapas snabbare. Dessa goda relationer kan hjälpa patienten att förstå sammanhanget som patienten ingår i. Dessa goda relationer kan stärka patientens egna resurser. De kan även hjälpa patienten att fungera bättre och att må bättre och känna sig tryggare under vårdtiden.

Du kan även se en annan film på Youtube (engelskt tal)youtube 40x40

Varje personal kommer att ge personlig men inte privat information som personalen på avdelningen är överens om att de är bekväma med att patienter kan ta del av. Detta kan inkludera: yrke, antal år inom psykiatrin, tidigare jobb, tidigare arbetsplatser, intressen, favoritserie, favoritfilm, favoritbok (och varför dessa är dina favoriter), musikgenrer du gillar, vilka bra och dåliga råd du har följt, vilka bra och dåliga råd har du gett, vad ditt bästa råd i livet skulle vara (andra förslag välkomnas).

Informationen skrivs ut och lamineras. Informationsbladen kommer att göras tillgängliga för patienter i en speciell pärm.

Om en patient är intresserad kan patienten och personalen tillsammans svara på frågor som hjälper till att skapa en presentation om vem patienten är som person. Viktig bakgrundsinformation som exempelvis vad de gillar och ogillar, favoritsaker, citat, livsåskådning och så vidare (personer som besöker patienten kan också lägga till saker i presentationen). Det går att hänvisa till denna presentation så personal lär känna patienterna bättre och den kan användas som start till samtal. Till presentationen kan patienten välja en bild.

Patientinformationen kommer att läggas till i Lära känna varandra-pärmen.

Ladda ner och läs hela insatsinstruktionen innan den införs.

Ladda ner här

pdfFullständig insatsinstruktion för Lära känna varandra 

docxFrågemall

docxOmslagsmall

Engelska filer att ladda ner

docExamples from the research team

Dina idéer

Har ni några frågor? Vill ni dela med er av era erfarenheter av att använda denna insats? Har ni några nya idéer eller råd om hur insatsen kan göras bättre?

Använd gärna Safewards svenska Facebookgrupp som heter ”Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård

Det finns även en engelsk Facebookgrupp som heter ”Safewards”.

I dessa grupper kan du se tidigare feedback eller dela din kunskap.

Du kan även hitta mer information på Safewards Sverige.

Det finns bra engelska stöddokument från Victoria, Australien.