Mer och Ännu Mer

Förfallen

Dessa sektioner innehåller förslag på möjliga insatser. Vi rekommenderar starkt att ni först inför Safewards 10 grundläggande insatser.

Vi i Safewards Sverige har valt att inte översätta dessa förslag då de i vissa fall inte fungerar i svenska förhållanden.

Om du vill läsa dessa föreslagna insatser så hittar du de engelska originalen på:

Mer (More)

Ännu mer (Even More)

 

Dina idéer

Har ni några frågor? Vill ni dela med er av era erfarenheter av att använda denna insats? Har ni några nya idéer eller råd om hur insatsen kan göras bättre?

Använd gärna Safewards svenska Facebookgrupp som heter ”Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård

Det finns även en engelsk Facebookgrupp som heter ”Safewards”.

I dessa grupper kan du se tidigare feedback eller dela din kunskap.

Du kan även hitta mer information på Safewards Sverige.

Det finns bra engelska stöddokument från Victoria, Australien.