Daha Fazlası

Bunlar, tam olarak olgunlaşmış girişimler halinde geliştirmediğimiz fikirlerdir. Bunların bazılarını yararlı bulabilirsiniz, bazıları servisinizi daha güvenli bir yer haline getirmede kullanabileceğiniz ya da uyarlayabileceğiniz fikirtohumlarıdır. Eğer bunlardan bazıları, sizde bazı eylemleri tetiklerse, lütfen forum aracılığıyla bize bildirin.

1

İlgili şekilde dikkatli ve araştırmacı olma

Çalışanlar, ilgili şekilde hastaya karşı dikkatli ve araştırmacı olmak için teşvik edilmelidir, 49 suicid girişimi (çalışanların rastladıklarının toplamının %20’si), çalışanların bazı önlemler almasıyla –hasta uzun süredir çıkmadıysa tuvalete girme, olağandışı sesler duyduklarında hastaları kontrol etme vb.gibi-durdurulmuştur.  Devir teslim sırasında bunu yapmaları çalışanlara anımsatılabilir. İşe yeni başlayanlara, adaptasyonlarının bir parçası olarak bunlardan sözedilmelidir. Serviste, bu girişimin suicid girişimlerini nasıl önleyeceğina dair bazı örnekler verilebilir.

2

İzin/taburculukta açık iletişim

Hastaların taburculuk ve serviste izinlerinin geri çevrilmesi, sigara içmelerine izin verilmemesinin agresyonu provoke eden olaylar olduğu bulunmuştur. Bu durumların yönetilmesinde ve etkili yapılandırılmış sınırların oluşturulması becerisi kazanmada eğitim, ör; hastaların taburcu olmaları sözkonusu olduğunda, taburculuk öncesi olması gereken olaylar/toplantılar/değişiklikler, reddetme yerine, neden taburcu olamadıklarını/sigara içmelerine neden izin verilmediğini açıklama. Hastaların taburcu olmalarının ne kadar yakın olduğuna bağlı olarak birkaç yanıt seti hazırlama. Daha fazla düşünme, birbirine bağlı stratejilere neden olabilir- yatışta taburculuk kriterlerini net olarak oluşturma ve hastalara iletme. Benzer şey, servis dışına izinli çıkma hakları için de yapılır.

3

Müşteri ilişkileri eğitimi ya da saygı sunmada gözetmen

Görgü kuralları ve müşteri ilişkileri dersleri. Hastanın herhangi bir davranışına rağmen, eksilmeyen bir saygı ve kibarlık-sözel karşılaşma becerilerinde, görüşme becerileri ve strateijlerinde eğitim gereksinimi. Saygı ölçeri çalıştırın, maksimum düzeyde tutun. Maksimum tonda saygı. Saygı yayınının tüm kanallarda olması. Saygı basamakları tanımlanır, hiyerarşi sağlanır. Görgü kuralları. Adres ve isim formları. Teşekkür etme. Tanıma. Ofis kapısı çalma videosu. Kibar olmayan tepkiye karşılık kibar video. Emosyonel düzenleme yapma.  Engelleyici olmama, bağırmama, emir vermeme, diğerlerinin önünde aşağılamama. Müşteri ilişkileri ya da görgü kuralı olarak bunu benimseme. Saygıyı artırma, saygı gösterme yolları, esnek ilişkiler, rahatlatıcı etkileşimler, soğukkanlı duruş.
Çalışanlar ve hastalar arasında saygı sunmayı kolaylaştıran bir gözetmen atanması. Ya da, erken aşamada, standartlarda herhangi bir olası kaymaya karşı mücadele etmede, yardım edici şekilde, önemli noktalara ışık tutmada saygı bekçisi atanması. Bir hastanın saygı gözetmeni olarak atanması.

4

Klinik süpervizyon

Yapılandırılmış klinik süpervizyon. Grup olarak, yemek ve süpervizyon birlikte olabilir. Ya da, çalışma modeli ile ilgili temel yapıya dayalı servis hemşirelerine klinik süpervizyon sağlanması, isteklilerden/kıdemlilerden çekirdek klinik süpervizörlerin eğitimi. Ya da, çalışan destek grupları: İki haftada bir, sorumlu hemşire ve ekip üyeleri aracılığıyla, herhangi bir konuda ekip desteğini göstermek, yardım ve öneri sunmak amacıyla, çalışan destek grupları. Bu, olumlu moral sağlayabilir.

5

Önce övmek

Şiftte ilk etkileşimde hasta hakkında olumlu bir şeyler söyler/övgüde bulunur. Hastaların fark edildiklerini ve takdir edildiklerini hissetmeleri için olabildiğince çok hastalara iltifat yapılmalıdır. İpuçları, olası iltifatlar ve bunları sunum yolları setini kapsayan bir hazine sağlayabiliriz. Patronluk taslar gibi algılanmaktan kaçınmak için gerekli özen sağlanmalı.

6

Benlik (kendilik) için olumlulukların anımsanması

Yeni bir deneysel psikolojik çalışma, mücadele zamanlarında olumlu düşüncelerin emosyonel dayanıklılığı güçlendirdiğini göstermiştir. Bu nedenle, her şiftin sonunda, şift boyunca meydana gelen en az 3olumlu şeyi hatırlamalıdır, belki de bir sonraki şift için yeniden saymalıdır. “Olumlu sözcüklerle” yakından ilişkilidir ve birleştirilebilir. 

7

Kontrol altına alma yöntemlerinin incelenmesi

Kontrol altına alma yöntemlerinin incelenmesi: Rutin izlem sistemlerinin uygulamaya konması- hastanelerdeki farklılıkları yansıtan, incelemeleri ve yerel politikaların hazırlanmasını geliştiren bir araç olarak, çatışma ve kontrol yöntemleri düzeylerini tanılamada kullanılır. Bazı Birleşik Devletler girişimleri, kontrol yöntemleri kullanımını azaltmak için, servisler arasında rekabeti teşvik etme çabaları ile ilgili bilgi yayınlamıştır. Belirli yapılandırılmış incelemeler ya da inceleme dökumanları, devir teslimde ya da servis ziyaretlerinde tamamlanabilir-kontrol yöntemleri incelemesi ya da kaçınmanın planlanması, kriz yönetimi, kriz planları, güvenlik incelemesi. Alterantif olarak hastane kapsamlı inceleme komitesi olabilir. Resmi olarak düzenlemek için dış kampanya ve diğerlerinin gözünde inceleme nedenini ortaya koymak, önemli öğelerdir. Serviste zorunlu hale getirme-muhtemelen vardır fakat, genellikle pek yapılmaz.

8

Karşılıklı yardımlaşma

“Eğer….ne yapılır?” senaryo posterleri önemlidir. Ör; “diğer hastanın kendine zarar verdiğini görürseniz/şüphelenirseniz, hemen bir ekip üyesine haber verin” ya da “hasta sinir krizi geçirirse…” gibi.

9

Yeni hastanın tanıtılması

Tüm yeni yatan hastalar için, servis kurallarını açıklayan, sınırların belirlendiği ve kural çiğnemenin sonuçlarını belirten bir tanıtım yapılması.  Servis kurallarına dair farkındalık ve kavrayış, reddedilme sonucu olarak meydana gelen agresif olay sayısını azaltabilir. Yatışta, karşılıklı beklentiler posterine bakma. “Açık karşılıklı beklentilerin” parçası olma.

10

Program

Detaylı rutin programı hazırlayın. İkinci girişim, tam ve dakik bir program olabilir. Sadece aktiviteler değil, yemel zamanları, tedavi vakti, insanların uyanık olması ve uyuması gereken zamanlar (bunun kurallarda, diurnal ters ve olumsuz etki açısından da bir gerekçesi olmalı). Dakiklik önemlidir ve verimliliği gösterir. Uyanma zamanlarında yardım sunma Psikolojik iyilik için, günlük aktivitenin gerekliliği. Egzersiz programı.

11

Tarif kitabı

Teknik ustalığı artırmak için, tüm potansiyel kaynaklardan yanıt verme becerileri ve ifadelerinin tarif edildiği bir kitap hazırlama. Öfke provokasyonunu ve huzursuzluk yaratıcı durumları, ayrıca, korkuyu provoke edenleri ele alma gereği

12

Sosyal mood kontrolü

Hediyeler, hoş süprizler, olumlu geribildirim, eğlence, humor ve canlandırmalarla serviste genel moodu yükseltin. Gün başında doğru atmosferi oluşturun ve olumsuz olaylara karşı güvenlik önlemleri alın. Uyanma ve kalkma zamanları özellikle kontrol edin. İyi bir mood genellikle, sabah boyunca belirir ve bu süreci geliştirmeye çalışmalıyız. Kötü mood gece artar ve bunu kontrol etmeye çalışmalıyız. Çaba ve başarıları kabul edin, iltifatta bulunun, küçük ilerleme ya da değişiklikleri, hastalar arasında gülümsemeleri,  cömertliği, karşılıklı desteği fark edin. Çalışanlar arası olumlu etkileşimin neden önemli olduğunun da nedeni olabilir. Bataryayı şarj edin. Olumlu moodu edinin ve serviste ofis dışına çıkarın.

13

Alkol/madde eğitimleri

Alkol ve madde azaltma girişimleri, eğitimi, posterler, spesifik kampanyalar, kısa motivasyonel görüşme girişimleri. Madde/alkol kullanımı eğitimleri. Hastalarla  kontrollü tartışmalar.

14

Activitipedia

Grup aktivitesi seanslarına fikirler için, bir el kitabı ya da ansiklopedi temin edin. Seans planları ve malzemeleriyle birlikte ekipman listesinin de dahil olduğu aktivite bankası/ansiklopedisinin sunulması, aktiviteyi harekete geçirmeyi sağlar.
Bir aktivite arabası (içinde gerekli ekipmanların olduğu- öneri listesi, sanat malzemeleri, play station ve oyunlar gibi. Bütün bu şeylerin, personelin hastaya ifade edeceği, bir yönergesi, bir amacı olmalıdır. Sosyal beceri, diğerleriyle kooperasyon, konsantrasyon, mood, rutin değişikliğinin tanılanması. Aktiviteler için bir kit, aktivite sepeti ya da arabasında bulunmalı. Örneğin, PS3 ya da paketin bir parçası olarak, Star Wards’u dahil etmek? İçinde yönergeler ve ekipmanlar olan modüler aktivite sepetleri oluşturun.

15

Reaksiyon vermemek

Öfkeli ya da korkulu yanıt vermemenin nasıl mümkün olduğu üzerine eğitim seansları. Emosyonel düzenleme anahtarı, sözel olarak küfürlerin uygun şekilde yönetilmesidir. Stres aşılaması, anksiyete yönetimi, öfke-korku kontrolü. Size bağıran birinin videosunu seyretme.
İncitici aşağılamaların belirlenmesi ve her birine nasıl yanıt verileceğinin planlanması-kendi savunmasızlığının tanımlanması

16

Zorbalık karşıtı politika

Zorbalık karşıtı politika, zorbalık durumlarını bildirmeye yönelik düzenli duyurular yapılması, zorbalığın kabul edilmeyeceği ve kabul edilemez olduğunu açıkça ifade etme, tehdit ve korkunun etkili şekilde önlenmesi. Gerilimi düşürme ve olayları azaltma.

17

Olumlulukları/dayanıklılıkları bir araya toplamak

Agresif hastaların, kendi kendilerine hizmet eden bir Akıl Kuramı’na eğilimli oldukları (diğerlerinin kendilerine yönelik düşüncelerini değerlendirmekten ziyade, kendilerine daha olumlu bakma eğilimi). -Çalışanların ve diğer hastaların, diğer hastaların algılamalarını değerlendirmeleri-diğerlerini tanımlamada kullandıkları olumlu sıfatların listelenmesi. Diğerlerinin kendilerini nasıl gördüğü algılamasını geliştirebilir-. Bunun yapılması, agresif davranışları azaltabilir.  Bir kart hazırlanabilir-“diğerlerinin gözünde benim güçlü yanlarım-. Biz, olası sıfatlar listesi hazırlayabiliriz-insanların en uygun gördüklerinden bir kılavuz.

18

Bilgi alma: Çalışan

Şiddet olayından 3 gün sonra, çalışanın olayla ilgili düşüncelerine ve emosyonel reaksiyonlarına odaklanan, çalışan bilgi alma seansları
Çalışanlar için akran destek programları-Şiddet&agresyon olayları sonrası, yaşadıkları olay hakkında konuşmak ve emosyonel destek almak için, akran destek grupları tarafından desteklenir. Bir ay bir ekip üyesi, şiddet&agresyona uğrayan meslektaşlarına akran desteği sunma rolüne atanır. Bu kişi, mağdurun iyi olduğunu temin etmekten sorumludur.
Yani, bir olay meydana geldiğinde, akran destek personeli mağdura iyi olup olmadığını, olay hakkında konuşmak isteyip istemediğini, eğer ihtiyaç duyarsa destek sunabileceğini belirtir. Bu, hemşireler için büyük bir iş meydana getirmez, çünkü, bazı hemşireler için mağdurun iyi olduğunu anlama eylemi bile, yeterli bir destek olabilmektedir. Bu aynı zamand, ekip oluşturmaya yardımcı olabilmektedir.

19

Rahatlatma önerisi

Çalışanlara, şift sonrası ve eve gittiklerinde, gerilimi nasıl yatıştıracakları, relaksasyon teknikleri/öneriler ve bilişsel/emosyonel benlik ynetimi becerisini artırma konularında DVD/el kitabı/internet yayını sağlama.

20

Hasta bülteni

Servisler, sıkıntıyı dizginlemek için, bulmaca ya da Sudoku vb. aktivitelerden oluşan, hastaların ve çalışanların, yemek tarifleri, makaleler, fotoğraflar, sanat çalışmaları yollayabildikleri, hasta bülteni düzenleyebilir.
Tek gereken, A4 kağıdıdır; fakat, çalışanlar ve hastalar arasında işbirliği halinde çalışmak, tüm servisin hoşlandığı bir şey meydana getirebilir, bu da her i tarafta olumlu değerlendirmeyi teşvik etmede hoş bir yol olabilir.

21

Serbest zaman istekleri

Serbest zaman isteği; çalışanların hastalardan zorunlu isteklerde bulunmadığı belli zamanlar oluşturulur, bu hastalara diğer işler için konsantre olma imkanı verir, diğer zamanlarda daha fazla bakımı, zamanı ve hastanın isteğini anlamayı mümkün kılar.

22

Bir hasta günü

Hastanın bakış açısını daha iyi anlamada çalışana yardmcı olmada, hastanın yaşamında bir gün/hafta/ayın tanımını oluşturma. Resim vb. diğer araçlar değerlendirmeye alınabilir.

23

Yok etmek

Bazı kontrol altına yöntemlerinin yasaklanmaso/ortadan kaldırılmaı-kilitli kapılar, izolasyon?

24

Engellenme (hayal kırıklığı) kutusu

Mühürlü “engellenme (hayal kırıklığı) kutusu”na, çalışanlar, etkili bakım sunmalarını etkileyen ve engellenmelerini (hayal kırıklıklarını) tanımlayan notları bırakırlar. Böyle bir araç, çalışanların engellenmelerini, form doldurmak zorunda olmadan, bunları ifade etmede başka kanallara –ki birçoğunda, çalışan savsaklanarak ya da unutmasına yol açacak şekilde beklemek zorundadır- başvurmadan istedikleri şekilde yazarak hızlı ve kolay şekilde dile getirmelerini teşvik ettği için kullanışlıdır. Ayrıca, ifade edebilmek kendilerini iyi hissettirebilir. Servis sorumluları, bu engellenmeleri/engelleri haftalık temelde okuyabilir ve onları gidermeye çalışabilir.

25

Hasta günlükleri

Hastalardan dahil oldukları çatışmalara dair günlükler tutmaları istenir, böylece, kişisel olarak çatışmanın nasıl başladığını, nasıl çözüldüğünü (ya da çözülmediğini), farklı şekilde ne yapabildiklerini ve nasıl hissettiklerini ifade edebilirler.

26

Övgü sunma

Minimum dozda övgü sunun. Tedavi hakkında açıklama yapılması? Bir parça, tedavi reddini çözebilir. Övgü, ilifatlar ve gülümseme. Gerçek ve içten davranın. Hastaların birbirlerine olumlu davranmasını sağlayın. Olumlu sözcüklerle aynı sözlük gerekir. Özellikle çok kötü ve karşı koyucu şekilde davranan hastalara odaklanılmalı.

27

Okuma kulübü

Bir hafta süresince, çalışanların ve hastaların aynı materyali okuyabileceği bir kitap kulübü (belki kısa öykü, bir gazete, dergi ya da bir şiir). Hemşire masasında ya da merkezi bir yerde materyaller bulunabilir ve böylece ilgilenenler alıp okuyabilir (sonrasında tartışmaya katılmaya istekli olmasala bile). Çalışanlar ve hastalar arasında katılım ve etkileşimi teşvik eder, serviste hastalara ekstra aktivite sunar. Literatürün tartışılabildiği ve yeni literatürün seçilebildiği, düzenli aralıklarla, her hafta ya da iki haftada bir  toplantı düzenlenir.

28

Seçimleri en üst düzeyde tutmak

Alıkonan hastalar için, elden genin fazlasını yapın-alıkonmaya karar verilmiş olabilir fakat, hastaları olabildiğince rahat ettirecek şeyler yapılabilir. Yatak seçimi. Kişisel TV. Yemek tercihleri. İçecek tercihleri. Müzik, TV, boş zaman etkinliği tercihi. Evden kişisel eşyaların getirilmesi. İsteklerine yaratıcı ve duyarlı olun. İçten destekle iletişim kurulması ve öfke ve huzursuzluk sırasında bile onlar için endişelenme.

29

Kendilik (benlik) anlayışı

Dayanıklılıkları ve zayıflıkları tanılamak için kendilik analizi aracı geliştirin. Kendi ahlaki taahhütleriniz ve değer ölçeğiniz üzerine düşünün. Kendi beceri repertuarınızı, psikolojik anlayışları, huzursuzluk ya da anksiyete ortaya çıkaran durumları tanılayın vb. Eğitimöncesinde, terapi öncesi anket uygulanması. Bir skorlama sistemi yapılması? Ve bunları paylaşma zorunluluğu olmaması.

30

Aile girişimleri

Evde gerginlik ve stres varsa, çözüm için tüm aileyle çalışma.

31

Etkileşim hedefleri

Hasta: Çalışan 1:1 etkileşim hedefleri, özellikle yatışın ilk haftası. Minimum süre ve içerik gereklidir.Bu olabildiğince zorunludur. 

32

Aralıklı gözlem

Daha fazla aralıklı gözlem uygulayın, bu da hangi hastalar, ne amaçla vb. daha fazla tanımlama yapmayı gerektirir.

33

Yönetimsel değerlendirme

Üst düzey kurum (Vakıf=Trust) yöneticilerinden, çalışanların işlerini iyi yapmalarını sağlamak ve olumlu  değerlendirme sağlamak için rastgele ziyaretler

34

Okuma tercihleri

Hastalardan serviste yatarken ne okumak istedikleri materyaller sorulur (gazete, dergi vb.). Böylece, serviste hasta isteklerinin mevcut olması sağlanabilir, hastaların özgürlükleri ve seçimleri artırılır. Her hastaya tercih ettikleri gazete verilir, sabahları dağıtılır.

35

Ben kimim

Benliğin (kendiliğin) çerçevesinin oluşturulması: Hemşirelik rolü, ebeveyn rolü, ekip ideolojisi; yeniden moral (ahlaki) toparlanma, yeniden uyanma ve moral (ahlaki) değerlere karşı toplum taahhütlerini temin etme, uygun benlik değerlendirmeleri ve benlik ifadeleriyle ahlaki (moral) kimliğin oluşumuna yardım etme, yargılamadan, siyah&beyaz düşünmeden, cezalandırıcı ideolojiden, üstünlük ve güçten kaçınma.

36

Çalışandan öğrenciye

Çalışan, hastalara bir şey öğretme fırsatı sunar (ör; dil, şiir, müzik aleti vb.). Bu sayede, çalışanların hastaları olumlu değerlendirmesi artar.

37

Hemşirenin günü

Hemşirenin/sorumlu hemşirenin yaşamında gün/hafta/ay, kısa yansıtıcı günlük benzeri dökumanlar, hastaların çalışanları olumlu değerlendirmesini ve anlamasını sağlar. Ayrıca, çalışanların da meslektaşlarını daha iyi anlamalarına hizmet eder, bu şekilde, ekip çalışması geliştirilir.

38

Ofis kısıtlaması

Hemşirelik ofisinde bire bir göz ardı edilir. Nedeni, hastalarla etkileşimi artırmak ve çalışan-çalışana sohbetini azaltmaktır.

39

Açık kapılar

Kilitli servis kapısını açmak, ilave güvenliği sıkılaştırırken. Kapının görülebilirliğini maksimuma çıkarmak, sadece bir çıkış olması, bahçe alanının güvenliğini sağlamak

40

Kişisel kabul

Doğum günleri ve diğer önemli kişisel günlerin gözardı edilmemesi.  Diğer günler;
Yıl dönümleri, dini festivaller, dünya kupası ya da kraliyet düğünü gibi milli kutlamalar, tüm servisin katılabileceği etkinliklerdir.

41

Kişisel kabul

Hastanın resim ya da benzeri sanat çalışmalarının hemşire ofisinde ve/ya serviste sergilenmesi. Bir öneri, düzenli olarak, hasta çalışmaları sunum grubu düzenlenebilir, çalışanlar ve hastalar, gruba çalışmalarını sunarlar, bir diğer öneri de, hastanın sanat çalışmaları bir kitap haline getirilir ve dinlenme odasında durabilir.

42

Hemşire destekli OT

Serviste, OT çalışmalarını desteklemek ve geliştirmek için, hemşireler, gün boyunca, herhangi bir şekilde yarar sağlayan ve servis aktiviteleri programının dayanıklılığını artıran, yeni yollar bulur

43

Saygının geliştirilmesi

Basılı kısa bilgiler (çalışan ofislerinde), hemşirelerin (ve diğer ekip üyelerinin), psikiyatri hemşireliğinin de genel hemşirelik kadar önemli olduğunu anımsamasına yardımcı olur. Benlik ve mesleki saygı üzerinde, psikiyatri hemşireliğinin, hemşireliğin diğer türlerine göre, daha az önemli olduğuna dair toplumsal bakış ile oluşan olumsuz etkiyi azaltmaya yardımcı olabilir.

44

İdeoloji dökumantasyonu

Ortak bir ideoloji geliştirme; servis ne için var ve hemşireler buna nasıl katkı sağları anlamak için, ortak ve açık bir kavrayış.

45

Hasta değerlendirmeleri

Olumlu değerlendirme, teknik ustalık, ekip çalışması becerisi (ve diğer alanlarda), hastaların çalışanları değerlendirmesi. Sorumlu hemşireler, bu istatistikleri inceleyebilir ve süpervizyon süresince, ör, teknik ustalıklarını artırıcı fikirler hakkında çalışanlarla konuşabilir.

46

Ekip fotoğrafı

Ofise, bir “ekip fotoğrafı” asın. Bu, ekipte, destek ve moral hissini artırmaya yarar. Birlikte bir grup fotoğrafı olması, ekipte destek duyguları ve morali canlandırır.

47

Yöneticilere geribildirim

Çalışanın, yapıcı bir geribildirimle, hakkında ne düşündüğünü yöneticiye söylemesi gibi, bölüm yöneticilerini değerlendirmesi, çalışanlara kendilerini daha mutlu ve daha az stresli hissettirir. Araştırmalara göre, çalışanlar ve bölüm yöneticileri arasındaki ilişki, işyerinde stresin en fazla bildirilen nedenidir. 150 yöneticiyle yapılan bir çalışmada, patronlar, çalışanlarından geri bildirim aldıklarında, davranış tarzlarını değiştirebilmiş ve daha etkili olmuşlar. Herhangi bir geri bildirim almayan yöneticiler, yönetimsel davranışlarını daha az değiştirebilmişler. Aynı durum, disiplinlerarası ilişkiler için de işe yarayabilir. Meydan okuyucu ama aynı zamanda kazançlı da.

48

Hastaların gitmelerine destek

Servis çalışanlarının telefonla aramaları, ev tedavi ekiplerinin ziyaretleri ayarlaması

49

Solunum egzersizi

Bir diğer, basit emosyonel düzenleme egzersizi: Olumsuz emosyonlar yaşadıklarında, çalışan solunum egzersizi yapar; 15 saniye, hava girişi ve çıkışı şeklinde solunum egzersizi yapar. Bu egzersiz, kişinin kendisini düzenli şekilde izlemesine, kendilerini fark etmelerine ve sonra diğerlerinin farkına varmalarına yarar. İş yoğunluğu ve dikkat dağılması ile mücadele eder. Egzersizi her saat yapmaları onlardan istenebilir mi? Sonra, bunu yapmaları için bir hatırlatıcı verilir. (Belki, olumsuz emosyonlar yaşadıkları her zaman değil, çünkü, pek akla uygun gelmiyor), “düşünceleri fark etme”nin düzenli uygulanması. Olumsuz/işlevsel olmayan düşüncelerin yok edilmesi

50

Kişisel müzik

Hastaların ne tür müzik dinlemekten hoşlandıkları (belirli sanatçılardan türlere) belki de bir anket formu aracılığıyla yatış sırasında belirlenebilir. Ardından, hastalara bireysel olarak hoşlandıkları müziklerin yüklendiği mp3 çalar temin edilir (ör; ucuz Ipod). Bu uygulama, sıkılmayı azaltır ve olay meydana geldikten sonra hastaları deeskale etmeye de yardım eder.

51

Danışmanlık

Süpervizyonu etkili şekilde kullanmak, öğrenek ce kişisel fayda sağlamak nasıl mümkün olur? Sözleşme. Bire bir olmasına kıyasla, alternatif araçlar. Denetlenenin sorumluluğu.

52

Düşünceyi durdurma

Semptomatik ve problemli hastayı sevin. Alışılmış olana göre dinamik bir karşıtını başlatmak- zor hastalardan hoşlanmama ve geri çekilme-. Frustrasyon ve anksiyeteyi, sevgiye dönüştürme. Fakat nasıl?Hastalara karşı otomatik olumsuz düşünceleri gidermek için BD düşünceyi durdurma teknikleri. Ör; semptomatik, ilgi çekme davranışı, gerçekten kişilik bozukluğu, kötü davranışı nedeniyle ödüllendirilmemeli. Rahatsızlık ve kaçınmanın farkına varın ve yansıtın.

53

Görüş netliğini artırın

Çevrenin geliştirilmesi: tüm hasta odalarının kapısına görme panelleri yerleştirin (bu geçiş analizinde, çatışma ve kontrolü azaltma ile ilişkiliydi). Çalışan anksiyetesini azaltma aracılığıyla bu mekanizma?

54

Ekip kohezyonu

Ekip çalışması- tutarlılık- karşılıklı destek- iletişimler. Farkındalık ve yanıt verme. Öngörme, önleme ve planlama. İzleme ve ileitşimi sürdürme. Tutarlılığın nasıl elde edileceğini öğrenme.

55

Transferlerin yönetilmesi

Hastalar, servisler arasında transfer edildiğinde, servisleri görme fırsatı verilmeli, neden transfer edildiklerini, terapötik amacın ne olduğunu anlamaları sağlanmalı. Bu aynı zamanda, servise ilk geldiklerinde ajitasyon ve anksiyete duygularını azaltan doktor ve hemşirelerle tanışmaları için de bir fırsat olur. Araştırmalar, şiddet ve agresyonun, yeni bir servise transfer edilmenin ilk günlerinde daha sık olduğunu ortaya koymuştur.

56

Düzenlilik

Serviste dolapları ve stokları ve ofisi organize edin. Herşey yerli yerinde olsun, her şeyin bir yeri olsun. Bunu yapmada, deneyimli çalışan yardım edebilir.

57

Amaç belirleme

Temel olarak, akut bakımın doğası ve amaçları hk. Makaleler temin edin. Çalışanla, servisin amacını hazırlayın. Bazı iyi posterleri geri verin. Kapsayıcı bir ideoloji yaratın ya da tanımlayın, üzerinde çalışın, bir çerçeve olarak tasarlayın, poster haline getirin, serviste broşürlerle duyurusunu yapın.

58

Çifte zaman

Ne kadar hasta, o kadar zaman. Araştırmalara göre, sosyal davranışta daha fazla bozukluk olan hastalar, sosyal mesafeyi azaltmak ve dikkat çekmek için, daha fazla agresyon sergilemekte. Bu, çalışanların, daha az dağılmış hastalara kıyasla, bu hastalarla daha fazla kaliteli zaman geçirmeleri gerektiği anlamına geliyor. Fakat, reaktif şekilde olmamalı bu. Çifte zaman? Çok ağır hastalar için, her şifte, 2x10 dakika ya da 4x5 dakika.

59

Sabır göstermek

Sabır gösterin. Sabır, engellenme olmaması ya da engellenme kontrolünde alternatifti. Tam bir değerlendirme ve psikiyatri hastalığı gerçekliği ve deneyiminin yeterince iyi şekilde anlaşılmasına dayalı, hastaların becerileri ve kendilik kontrolleri hakkında gerçekçi beklentiler oluşturulmalı. Şiddet olayı sonrası, sabrı artırmak için, özel bir ekip çaba harcar.

60

Problemden fırsatlar doğması

Sorunlu hasta davranışı karşısında, kişisel çıkarımları azaltmak mümkün müdür? Rollerinin etkisinden çıkmalarında kişilere yardım edilmeli. Bu sayede, hastalarla etkileşimlerinde olanlardan dolayı çok fazla tehdit hissetmezler. Tahriklere kapılmamalı. Ya da, psikiyatri hemşiresi olarak çalışmanın olası yararlarını gören bakış açısı geliştirilmeli. Sadece ücretler değil, kişisel ve moral gelişim üzerine faydaları da olduğu değerlendirilmeli.

61

Gerçekçi risk

Gerçeklerin ve risklerin gerçekçi tanılanmasıyla tehlikeli bozulma önlenir. Bazen, hemşireler, ciddi saldırı olaylarının sıklığı konusunda gerçekçi olmayan düşünceler üretirler. Şiddet olayları, sanıldığından daha azdır. Olması muhtemel şiddetin sabit bir beklentiyle yönetilmesi, “tehlikeli bozulma” olarak adlandırılır. Literatür incelemesine dayalı, tüm çatışma davranışları için uygulanabilir.

62

Etiketli çalışan

Çalışanın giysilerine (ör; kemer), hastaların kolaylıkla görebileceği renkli kodlar işaretlenir.  Örneğin, sarı etiket, çalışanın, hasta istekleri için mevcut olduğunu gösterir, kırmızı etiket, çalışanın biraz meşgul olduğunu sadece acil ihtiyaçlarla uğraşabileceğini ve mavi etiket, alışanın çok meşgul olduğu ve şu anda herhangi bir istekle ilgilenemeyeceğini ima eder. Hastalar, çalışanın kendilerine yardım etme amacıyla, mevcut olup olmadığını sormadan, durumu öğrenmeleri şeklinde, hasta isteklerinin önceden boşaltılması olarak tanımlanır. Bu girişim, hastaların moralini bozarak, ajite ederek, isteklerinin reddedilmesi vb. tırmanmayı da azaltır. Aynı zamanda, her seferinde, çalışanın hastaya, o an uygun olmadığını söyleme durumunu gidererek, çalışanın zaman kazanmasına yarar. Alternatif, her zaman mevcut olan birinin bulunmasıdır. Genellikle, bu ofis gözlemcisi anlamına gelir.

63

Konuşmacı

Manuel tespit sırasında bir konuşmacı belirleyin. Saldırgan kişiler, kapatıldıkları için,  ne söylendiğini duymayabilir. Tespiti gerçekleştiren çalışan, hastanın güvenliğine odaklanır. Sürekli şekilde konuşma, kolaylıkla ikinci planda kalır. Bu nedenle, tespit sorumluluğu olmayan ayrı bir konuşmacı atanır.

64

Semptomları anlama

Tanı ve semptomlarla ilgili dersler, fakat, hastaların algılamalarına da eşit şekilde odaklanılmalı. Dünyayı nasıl görüyor? Daha fazla, psikolojik anlayış geliştirilmeli.

65

Kötü servis

Olay eğitimi. Karşı durumun tanımlanması. Kötü servisin, karşı durumun, yüksek çatışma ve kontrol altına alma yöntemlerinin olduğu servisin tanımlanması. Bu herkesi güldürecek ama sonrasında, izleyicilere, kendi servisleri için, bu durumun ne kadar doğru olduğu sorulacak.

66

Taburculuk teşekkürleri

Taburculukta, hasta için, çalışan tarafından, bir teşekkür mektubu ya da olumlu mesaj iletisi yazılacak. Bunun için, kartlar da hazırlanabilir. Eve dönüşte, okumak için bir şeyler.

67

Akşamları daha fazla çalışan

Akşamları, çalışan sayısını artırmak: birkaç makalede, gün boyunca, kendine zarar verme oranlarında, akşamları pik olmasıyla, değişimden bahsedilir.  Bunun neden olduğu belli değildir, bununla beraber, çalışan, bazı hastalar için, zor zamanın ne olduğunun farkında olursa, zorlu duygular yaşayan hastaları desteklerse, kendine zarar verme atakları azalabilir.

68

Sükunet ve sakinlik

Sakin kalmak, şiddetli telaşlı aktiviteleri azaltmak, sakin ve huzurlu atmosferi sağlamak, sakin bir kontrol, yavaşça yüürmek, yavaşça konuşmak, Tv sesini kısmak.

69

Depresyon ve değişimin tanımlanması

Tüm hastalar, depresyon açısından taranır, onlar için, potansiyel olumsuz değişimleri anlamak için, hastalar olabildiğince tanımaya çalışılır (iş kaybı, barınma yeri kaybı, özgürlük, statü, arkadaş kaybı) ve sonrasında, varolan kayıplarda düzeltme yapılmaya çalışılır. 

70

Seçimler üçgeni

Öfke yönetimi tanılama aracı ve “Seçimler Üçgeni” (bu terimi googleda arama, birkaç örnek sunuyor), hastalara engellenme ve öfke duygularını tanıma ve yönetmede yardımcı olur. Ajite olmanın erken evresinde olan hastalarla seçimleri üzerinden, en fazladan en aza doğru istenen seçenekleri listeleyerek yapılandırılmış bir yoldur.

71

Teşekkür

Hastaların anonim olarak çalışanları değerlendirmesi sonrası, “haftanın/ayın çalışanı” ödülüne sahip olma (bir miktar para ödülüyle birlikte). Bu sayede, çalışanların tümü, çatışma ve kontrol altına almaya olumlu şekilde etki edebilecek, işlerini farklı şekilde yapma konusunda motive olur. Bir öneri, her ay, servis sorumlusu tarafından üç çalışanın aday gösterilmesi ve hastaların oylama yapması. Ödül olarak, sertifika ve/ya belge verilmesi? Ayın olumlu uygulaması ödülü (sorumlu hemşire tarafından seçilir). Bu da, çalışanı, olumlu uygulamasından dolayı ödüllendirecektir. Ve iyi örnekler uygulaması için eğitecektir. Eğer, olumlu uygulama örnekleri ekip toplantısında tartışılırsa daha güçlü olabilecektir.

72

Emosyon etiketleri

Hastaların kullanımları için, emosyon etiketleri hazırlanır. Bu, hastalara nasıl hissettiklerini, diğerlerine duyurma olanağı verir. Çalışanlar da, hızlıca ve doğru şekilde hastaların duygularını öğrenirler. Bu sayede, öfkeli/üzgün hissetmeXhasta arasında tutarlı bir anımsatıcı olur.

73

Hastalar arasında açıklık

Hastalar arasında da olabildiğince açıklık olmalıdır. Ekstra kişisel alan. Yaklaşmadan önce konuşma. Kişi ve yere oryantasyon. Kibarlık&saygıyı artırmak. Hastaları bu yaklaşımlar için eğitmek. Hastalar arası etkileşimlerde uygulamalı paranoid hasta planı.

74

Seçmeli aktivite

Araştırmalar, sosyal açıdan daha fazla içe kapanık hastaların agresyonu, aktivitelere katılmaya dirençli ve sosyal izolasyonu sağlama alma aracı olarak kullandıklarını belirlemiştir. Bununla beraber, deprese hastaların, dikkat çekmek ve sosyal mesafeyi azaltmak için agresif davrandıkları belirlenmiştir. Böylece, çalışanlar, bu iki tip hastaları ayırt etmeyi, onlarla tiplerine göre farklı şekilde çalışacaklarını öğrenmeleri gerekir. Sosyal açıdan kapalı hastalar, aktiviteye zorlanmamalı, deprese hastalar ise, daha güçlü şekilde tevik edilmeli.

75

Çapraz program

Serviste, aşırı yoğun perioytalrdan kaçınmak için, aktiviteler çapraz halde yerleştirilmeli (sabahları hep birden yapılan, şift değişimi, kahvaltı, banyo). Bilişsel işlevleri bozulan hastalar, bu aktiviteyi bunaltıcı, aşırı ve zorlayıcı bulabilir. Gerçi, öngörülebilir programın faydalarına karşı düşer.

76

Kablosuz kulaklık

Tv izlemek için herkese kablosuz kulaklık; servisi daha sakin ve daha az stimule edici yapar.

77

Öykümüz

Hemşirelik etiğine, profesyonel davranışa ve tarihsel figürlere dair çağrılar. Figürler yoksa, belirli zamanlarda belirli hastanelerde hemşireler olur. Connoly gibi isimlerden başarılarımız geliştirilir.

78

Self stigmayı azaltma

Hastaların kendilerini etiketlemesini azaltma, ör, psikiyatrik hastalık nedeniyle, utanma, suçluluk ve aşağılanma duyguları. Önceki araştırmalara göre, self-stigma, öz saygı ve psikolojik sağlık arasında bağlantı var olduğu için, bu önemlidir. Self-stigmayı azaltma teknikleri, bunun ne olduğunu açıklamaya odaklanan okuma materyalleri, koşulsuz kendilik kabulü, stigmayla ilgili inançlara müdahale etme şeklindedir.

79

Hedefe yönelik destek

Çalışanların sosyal destek düzeylerini düzenli şekilde değerlendirme ve destek eksikliği yaşayanlarla özellikle çalışma.

80

Oryantasyon

Oryantasyon haritaları-“buradasınız” diyen etiketlerle servisin haritaları. Büyük harflerle yazılmış işaretler. Akut servislerde birçok hasta, psikozla ilgili tanımlanmamış bilişsel defisitlerden muzdariptir. Konfüzyon korkutur, korku öfkeye dönüşür.

81

Kilitli dolap

Değerli eşyalar için, güvenli kabinler, anahtarlar, kilitli dolaplar temin edin. Böylece, hastalar arasında hırsızlık ve buna bağlı kavgalar azalır.

82

Eski hasta ziyaretleri

Taburcu olan hastalardan, servisi ve personeli ziyaret etmelerini isteyin. Bu çalışanların, mevcut hastalarına insancıllaşmalarına yardım eder. Eski hastaların servisteki hastalarla konuşmaları ve servis yaşamı ve nasıl baş ettikleri hakkında sorularını cevaplamaları iyi olabilir. Bir tür, gönüllü akran desteğidir.

83

Saç bakımı

Ücretsiz yerinde, berber/kuaför hizmetleri (bakımlı hissetme saygınlığı artırır ve öz yeterliliğe katkı sağlar).