Sakinleştirme Yöntemleri

Bazen hastalarımızdan biri ile ilgili yüz ifadesi, ses tonu, normal bir hatırlatmaya sıra dışı tepki, huzursuzluk, solunum döngüsü, beden dili, göz temasının azalması gibi ipuçları sayesinde bir şeyler döndüğünü hissedebiliriz. PRN tedavisi etkili bir yöntemdir, ancak ona her şeye cevap olarak çok kolay ve hızlı bir şekilde erişmek isteriz. Bazen hastaların kendi güçlerini ve baş etme mekanizmalarını sakinleşmek için kullanmak daha iyi olabilir. Bu girişim bu konuda bir dizi alternatifler sunar ve mümkünse onları hastalar için kullanılabilir hale getirmeyi amaçlar.

Can also watch on youtube 40x40

‘sakinleşme yöntemleri’ hastalar tarafından kullanılabilecek onların uyarılma, ajitasyon eşiklerini düşürmeye yardım edecek bir kutu ekipmanlar bileşenidir. Bir hastanın gergin, heyecanlı olduğu fark edildiğinde ya da diğer göstergeleri sergilemeye başladığında bu yöntemler PRN tedavisi düşünülmeden uygulamaya konulmalıdır. Günlük hareket defterine bu ekipmanlardan hangi hastanın ne aldığı kayıt edilir ve geri getirdiğinde silinir. Bu ürünlerin hediye olmadığı servise ait olduğu hastalara hatırlatılır. Tüm hastalar bu ürünleri kullanırken uygun şekilde rehberlik edilmeli ve bazı aktiviteler hasta ve çalışanlar ile birlikte yapılmalıdır. Ekipman kutusu kilitli bir dolapta tutulmalıdır. Kullandıktan sonra temizlenmesi gerekenler uygun şekilde ve yerlerde temizlenmelidir.

Bu müdahaleyi uygulamaya başlamadan önce tam müdahale açıklamasını indirmeli ve okumalısınız.

doc Sakinleştirme Yöntemleri Girişiminin Tanımlanması

doc Güvenli Servisler RKÇ boyunca kullanılan ekipman kaynaklarının listesi