Wat te doen indien men de Safewards interventies wil implementeren in een unit of een hele kliniek of instelling, waar moet men het eerste aan denken?

Natuurlijk is elke praktijk context anders, dus we kunnen geen exacte actielijst geven maar de volgende adviezen zijn wel raadzaam om op te volgen in het implementie proces.

1. Investeer in vroegtijdige planning

Maak sleutelfiguren vroegtijdig vertrouwd met de Safewards interventies. Download het materiaal van de website en lees dit zorgvuldig door. Bekijk ook alle video’s. Check of men precies weet wat het model en de interventies behelzen voordat er overhaast met zaken wordt begonnen die men niet kan doorgronden.

2. Raadpleeg collega’s

Indien er een voorgenomen besluit is om het Safewards model te implementeren informeer dan vroegtijdig alle betrokken manager, directe collega’s en werkers in de frontlinies. Hiervoor kunnen de PowerPoint geplaatst in deze sectie worden bewerkt voor eigen gebruik. Zorg ervoor dat er zoveel mogelijk collega’s het model leren kennen en omarmen. Als er stappen zijn die om specifieke toestemming vragen probeer dit dan al in een vroege fase te doen. Ook al is toestemming krijgen niet nodig is kan het zeker geen kwaad om diverse belanghebbenden te raadplegen, dus betrek zoveel mogelijk disciplines die op de deelnemende units werken.

3. Zorg voor de benodigde financiële ondersteuning

Safewards is niet duur maar enige financiële ondersteuning is wel nodig voor het aanschaffen van voorwerpen en het printen van materiaal. Het is niet écht mogelijk om aan de slag te gaan met een klein budget van circa є 650, - .

4a Start met een concretere planning

Probeer alvast een aftrap datum vast te stellen van de start met het werken met Safewards. Wij adviseren om dit al te doen 3 maanden voor de start. De unit managers dienen tijd te hebben om te beslissen hoe ze elke interventies willen gaan vormgeven in de lokale context en hebben ook tijd nodig om het training materiaal op de website goed te kunnen doornemen.

Verder moet de unit beslissingen nemen hoe ze de ‘’kalmering box” gaan vullen, waar ze de ‘’wederzijdse verwachtingen”’ poster willen ophangen, etc. Het is in dit opzicht belangrijk om alle 10 interventies door te lopen en te bekijken hoe de praktische uitvoering op de unit gedaan kan worden en of er nog belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Ga ook vast na hoe zaken kunnen worden geprint en gelamineerd. Beslis ook samen wie de voortrekker wordt van één van 10 interventies.

4b. Bestel vast benodigde materialen

Bestel de benodigde materialen alvast ruim te voren. Dit is vooral aan de orde met de “ kalmering box” en het “elkaar leren kennen map”.

4c. Neem een beslissing over de gewenste evaluatie methode

Het is lokaal niet verplicht om audits of evaluaties te doen van de Safewards interventie. Op basis van het Safewards (RCT) onderzoek weten we al dat het interventie pakket werkt. Bij deze studie werden dezelfde wetenschappelijke evaluatie methoden gebruikt bijvoorbeeld het effect van psychofarmaca, antibiotica of routine chirurgische ingrepen. We gebruiken bijvoorbeeld ook niet iedere keer nieuwe wetenschappelijke evaluaties als we bepaalde medicamenten gebruiken.

Indien toch wordt besloten tot een lokale evaluatie dan kunnen in deze sectie enkele evaluatie strategieën worden geraadpleegd. Afhankelijk van de gekozen strategie zal er een lokaal goedkeuring proces moeten worden doorlopen. Het betreft hier medisch ethische overwegingen, data verzameling en invoer, wie de data gaat analyseren en hoe en wanneer de rapportage van de bevindingen tot stand komt. Als u het onderzoek team uit London hierin wil betrekken neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Het aan de slag gaan met het Safewards model zonder beslissing over toekomstige evaluatie strategieën is niet verstandig. Als wordt besloten dat er een onafhankelijke lokale evaluatie zal worden gedaan dan houden wij ons aanbevolen om de gepubliceerde resultaten te mogen lezen, ongeacht het soort publicatie.

5. Check nog een keer de start datum van de interventies

Als alle bovenstaande vragen zijn doorgelopen is het zinvol om de nog een keer kritisch te kijken naar de start datum van belangrijke acties.Maak ook een tijdschema voor het starten met elke specifieke interventie. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen om elke week te starten met één nieuwe interventie of een kleine bundel van interventies of juist met alle interventies tegelijkertijd. Check hierbij vooral dat collega’s goed op de hoogte zijn en vooral de voortrekkers van elke van de 10 interventies.

6a. Implementeer de interventiesvolgens tijdschema

Het is aan te raden om regelmatig voortgang besprekingen te plannen met unit managers en andere sleutelfiguren om stil te staan bij het verloop van het implementatie proces. Kijk hierbij vooral naar het omgaan met obstakels en vertragingen en de strategieen om hetprocess vloeiender te laten verlopen.

6b. Gebruik regelmatig de Safewards web site en discussie forum

Eenmaal gestart met het implementatieproces kan het nuttig zijn om werkers in de frontlinie in contact te laten komen met andere Safewards gebruiken via het “discussion forum” op deze website. Zo kunnen collega’s elkaar adviseren over het omgaan met obstakels en het delen van succes ervaringen.

6c. Implementeer de gekozen evaluatie strategie

Let erop dat sommige evaluatie methoden het noodzakelijk maken date r al wordt gestart met specifieke dataverzameling voor de aftrap van het gebruik van de Safewards interventies.

We wensen iedereen heel veel success met het Safewards project management. Indien gewenst dan kunnen implementatie ervaringen worden gedeeld met anderen in een specifieke van het discussie forum op deze website.