Verbale de-escalatie technieken

Verlopen

Als patiëntengeagiteerd, boos of overstuur raken en er crisisgedrag gaat ontstaan is er een kans dat er agressie incidenten of zelfbeschadiging kan gaan ontstaan. Het gebruik van verbale de-escalatie technieken kunnen in zulke omstandigheden rust brengen. Dit proces wordt ook wel ontlading of de-escalatie genoemd. De meeste hulpverleners hebben hierover wel enige instructies ontvangen maar in een aantal gevallen is deze bagage niet toereikend of verfijnd genoeg. Dit komt soms omdat niemand echt de samenhang van de verschillende verbale de-escalatie technieken tot stand heeft gebracht en er een bruikbaar model van heeft gemaakt.

Het kan helpen om een poster te maken die een breed scala van nuttige verbale de-escalatie technieken weergeeft voor hulpverleners op de unit. De unit kiest bij voorkeur een verbale de-escalatie voortrekker. Deze collega besteed per teamlid circa 10-15 minuten aandacht aan de poster en geeft uitleg over de basis principes en voorbeelden uit eigen ervaring. Zij reiken bovendien hun teamgenoten het document ‘’open staan, vriendelijk en positief blijven” uit. De voortrekker stimuleert de teamgenoten om de poster gedurende de week regelmatig te raadplegen en inzichten en vragen hierover te delen.

Can also watch on youtube 40x40

Een uitgebreidere interventie beschrijving is hieronder te vinden.

Download links to:

doc Volledige interventie beschrijving verbale de-escalatie

doc Poster verbale de-escalatie tips

doc Document open staan, vriendelijk en positief

doc don't do it this way

doc Handreiking trainers verbale de-escalatie poster